Jan Stanisław Łoś

Lista książek

Świat historyków starożytnych

Jan Stanisław Łoś

Dramatyczne dzieje świata starożytnego widzianego oczyma współczesnych historyków: Herodota, Tukidydesa, Polibiusza, Salustiusza, Tacyta. ...

Więcej

0,00 zł