Jerzy Bukowski

Lista książek

Zarys filozofii spotkania

Jerzy Bukowski

Autor analizuje spotkanie jako wydarzenie zachodzące pomiędzy osobami, a także jako kategorię filozoficzną. Nawiązuje do dorobku filozofów zajmujących się intersubiektywnością, a także stara się prześledzić fenomen spotkania w opisach literackich; odwołu

Więcej

0,00 zł