John Donne

Lista książek

77 wierszy

John Donne

16 tom ”Biblioteczki Poetów Języka Angielskiego” prezentuje dzieło inicjatora, najznakomitszego przedstawiciela ”szkoły metafizycznej” w poezji końca XVI wieku. Młodzieńcza liryka erotyczna, pisane w wieku dojrzalszym wiersze religijne, tak wyraźnie zróżn

Więcej

0,00 zł