John F. Gittus

Lista książek

Sprawdź kondycję swojej firmy

John F. Gittus


Książka przystępnie prezentuje metody, jak kompetentnie porównywać zyski planowane i rzeczywiste, oceniać wykorzystanie kapitałów, sporządzać zestawienie płynności; jak obliczać wskaźniki, takie jak np. pokrycie aktywów, pokrycie odsetek bankowych, dźwig

Więcej

0,00 zł