John Hick

Lista książek

Argumenty za istnieniem Boga

John Hick

Książka jest przeglądem podstawowych argumentów (tradycyjnie zwanych dowodami) za istnieniem Boga. Znajdujemy tu m.in. obszerną analizę argumentu ontologicznego w wersji św. Anzelma, jego wariant kartezjański, najnowsze wersje N. Malcolma, Ch. Hartshorne’

Więcej

0,00 zł