John Hick

Lista książek

Argumenty za istnieniem Boga

John Hick

Książka jest przeglądem podstawowych argumentów (tradycyjnie zwanych dowodami) za istnieniem Boga. Znajdujemy tu m.in. obszerną analizę argumentu ontologicznego w wersji św. Anzelma, jego wariant kartezjański, najnowsze wersje N. Malcolma, Ch. Hartshorne’

Więcej

0,00 zł

Nowe pogranicze religii i nauki Doświadczenie religijne, neuronauka i Transcendentne

John Hick

CZY ŚWIADOMOŚĆ TO TYLKO AKTYWNOŚĆ MÓZGU?
CO DZIEJE SIĘ W NASZYM MÓZGU PODCZAS MISTYCZNEJ EKSTAZY?
CZVM JEST PLURALIZM RELIGIJNY? JAK GO POGODZIĆ Z WŁASNĄ PRAKTYKĄ WIARY?

John Hick podejmuje wyzwanie rzucone przez naturalistyczne koncepcje umysłu, według których doświadczenie religijne można wytłumaczyć naukowo jako wytwór procesów zachodzących w naszym mózgu. Hick w fascynujący sposób opisuje przeżycia zwi[...]

Więcej

49,90 zł

42,93 zł