Julian Kornhauser

Julian Kornhauser (ur. 1946), polski poeta, prozaik, krytyk literacki, znawca i tłumacz literatury serbo-chorwackiej, współtwórca grupy literackiej Teraz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetyckiej Nowej Fali z lat 70.

Lista książek

Dom, sen i gry dziecięce

Julian Kornhauser

Autobiograficzna proza znanego poety, krytyka i tłumacza przywołuje świat, którego już nie ma: magiczną krainę dzieciństwa spędzonego w Gliwicach, niezwykłym miejscu, gdzie przenikały się kultury: polska, niemiecka, śląska i żydowska. Piękny portret miast

Więcej

0,00 zł

Origami

Julian Kornhauser

Wybór wierszy:
Unia
Niedopałek
Na parapecie
Diabelski most
Dwa koty na drodze
Origami
Spacer z Holubem w maju 1996 roku
Chłopczyk z autobusu
Ciosy

Więcej

25,00 zł

braków nie ma żadnych Pokrzywy i olchy Wiersze - Julian Kornhauser | mała okładka
-45 %

braków nie ma żadnych Pokrzywy i olchy Wiersze

Julian Kornhauser

Jeden z najwybitniejszych znawców współczesnej poezji polskiej, Piotr Śliwiński, określił Juliana Kornhausera mianem „poety buntu” i „pisarza wielofunkcyjnego”. Formuły te bardzo trafnie określają kalejdoskop gatunków i motywów wyłaniający się z jego twórczości. „Buntowniczość” poety wiąże się z duchem nowatorstwa i poszukiwań. Zamiast cyzelować dobrze funkcjonujący mechanizm wiersza, Kornhauser woli go por[...]

Więcej

32,00 zł

17,63 zł