Karl Popper

Karl Popper (1902-1994), filozof specjalizujący się w filozofii nauki i filozofii społeczno-politycznej. Jego system filozoficzny – który sam uważał za kontynuację filozofii Immanuela Kanta – został przez niego nazwany racjonalizmem krytycznym. Przez wielu jest uważany za jednego z największych filozofów XX wieku. Najbardziej znanymi jego dokonaniami są stworzenie zasady falsyfikowalności jako kryterium naukowości (popperyzm), oraz koncepcji społeczeństwa otwartego, będącego swoistym rozwinięciem koncepcji demokracji Johna Locke'a i Johna Stuarta Milla.

Lista książek

Świat skłonności

Karl Popper

Jest to zarys koncepcji rzeczywistości obiektywnie niezdeterminowanej. Posiada ona dalekosiężne konsekwencje, także dla wyobrażenia ludzkiej wolności. ...

Więcej

0,00 zł

Wszechświat otwarty

Karl Popper

Druga, najważniejsza część trzytomowego dzieła Post scriptum do „Logiki odkrycia naukowego”. Tym razem autor przedstawia wnikliwą krytykę determinizmu - zarówno „naukowego”, jak i metafizycznego; w tym kontekście rozważa także problemy wolności, twórczoś

Więcej

0,00 zł

Nieustanne poszukiwania

Karl Popper


Autobiografia intelektualna Poppera to jedna z najciekawszych książek tego autora - doskonały dokument rozwoju, a zarazem ważne świadectwo przemian intelektualnych i historycznych XX wieku, uzmysławiający ogromny wpływ Poppera na rozwój współczesnej myśl

Więcej

0,00 zł