Kasper Pawlikowski

Lista książek

Z Medyki. Wspomnienia rodzinne Kaspra Pawlikowskieg

Kasper Pawlikowski

Pawlikowski umieścił w centrum opowieści osoby z kręgu rodzinnego należące do kilku generacji, stworzył portrety miejsc – dworów, domów, mieszkań w miastach, opisał – tak ważne w utworze pamiętnikarskim – relacje międzyludzkie, uchwycił obyczajową aurę, odniósł się do poglądów, przeświadczeń, pasji i powinności tworzących tradycje rodu, zarysował tło wielkiej historii, skradającej się, osaczającej, niwecząc[...]

Więcej

34,90 zł

23,73 zł