Konstanty Michalski

Lista książek

Dokąd idziemy? Pisma wybrane

Konstanty Michalski

Dorobek ostatnich lat jednego z czołowych twórców współczesnej katolickiej kultury intelektualnej w Polsce (1879-1947), „najwybitniejszego - jak pisał prof. Ingarden - polskiego historyka filozofii”. M.in.: Zagadnienia współczesnej filozofii dziejów. Frag

Więcej

0,00 zł