Łukasz Kozłowski

Lista książek

Reguły życia

Piotr Śliwiński, Dominika Kozłowska, ...

Czy pewniejszą drogą do nieba jest życie zakonne, czy małżeńskie? Jak rozpoznać, do czego jesteśmy powołani? Czy dla duchownego dom znaczy to samo, co dla osoby świeckiej? Czy zakonnik może mieć własne pieniądze, czy nie? Co robi w czasie wolnym i ile go

Więcej

27,90 zł

18,97 zł

Banki spółdzielcze a deponenci - Łukasz Kozłowski | mała okładka
-28 %

Banki spółdzielcze a deponenci

Łukasz Kozłowski

Banki spółdzielcze stanowią najliczniejszą grupę podmiotów sektora bankowego w Polsce. Przy kilkudziesięciu funkcjonujących bankach komercyjnych liczba ponad 550 banków spółdzielczych robi wrażenie. Banki spółdzielcze są najbardziej aktywne zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma aż tylu oddziałów banków komercyjnych.
Szczególnie ważną rolę banki spółdzielcze odgrywają w finansowaniu małych i ś[...]

Więcej

59,90 zł

43,40 zł