Malka Kafka

Niemieckojęzyczny pisarz pochodzenia żydowskiego, Franz Kafka, urodził się w Prawie, 3 lipca 1883 roku. Przez całe swoje życie był związany z Pragą. Jego powieści nakreśliły w literaturze nowy styl, model tak zwanej sytuacji kafkowskiej, opisujące głębokie uczucie niepewności, poczucia pozostawania w mrocznym zagrożeniu, pod wpływem nieokreślonej siły, nad która nie ma kontroli. W swoich dziełach lubował się w grotesce, deformacji przestrzeni, niejednoznacznych obrazach przedstawiających rzeczywistość w wielu przemianach których w polskiej literaturze, można doszukiwać się u Witolda Gombrowicza czy Stanisława Ignacego Witkiewicza.


Życie prywatne pisarza


Swoje dzieciństwo i lata młodzieńcze Kafka spędził w Pradze. Miał pięcioro rodzeństwa, jednak jego dwaj bracia zmarli niedługo po urodzeniu. Dwie z trzech jego sióstr zostały wywiezione wraz z rodzinami do Litzmannstadt, łódzkiego getta, a następnie do Chełmna, gdzie zginęły.
Kafkowie, mimo bycia Żydami, posługiwali się prawie wyłącznie językiem niemieckim - zarówno w sytuacjach oficjalnych, jak i w domu. Franz znał również język czeski, a pod koniec swojego życia nauczył się też hebrajskiego. Już w młodym wieku Kafka Franz zajmował się literaturą. Interesowała go teoria darwinizmu i socjalizmu. Mimo rozważania studiów germanistycznych w Monachium, zdecydował się na prawo i ukończył je w Pradze. Długo, bo aż do 35 roku życia Franz mieszkał z rodzicami. Czuł się bardzo zdominowany przez ojca. Do końca życia pozostał kawalerem.

Książki Franza Kafki


Pierwszy zbiór jego opowiadań prozatorskich powstał pod tytułem Betrachtung - wówczas powstał również pierwszy rozdział, niedokończonej nigdy, jak jego wiele dzieł, powieści Ameryka - sam pisarz zamierzał nazwać ją Zaginiony. Książki Franza Kafki swoją popularność zawdzięczają nie tylko talentowi pisarza, ale też jego najbliższemu przyjacielowi. To właśnie Max Brod wydał pośmiertnie trzy dzieła Kafki: wspomnianą już Amerykę, najsłynniejszy chyba Proces, a także jedną z najbardziej tajemniczych powieści pisarza, Zamek.
Franz Kafka książki tworzył równorzędnie z opowiadaniami i miniaturami. Każde jego dzieło było wyjątkowe, odzwierciedlało niestabilny stan emocjonalny i duchowy wielu ludzi, a także niosło przesłanie o wymiarze egzystencjalnym. Pisarz zmarł mając jedynie 40 lat, 3 czerwca 1924 roku w Kierling w sanatorium, w którym odbywał leczenie. Powodem jego śmierci była ciężka gruźlica.

Lista książek: Malka Kafka

69,90 zł

50,33 zł