Michael Novak

Michael Novak (ur. 1933) – konserwatywny amerykański politolog, ekonomista i teolog. Był bliskim współpracownikiem Ronalda Reagana i ambasadorem Stanów Zjednoczonych przy Komisji Praw Człowieka ONZ, a potem przy KBWE. Związany był także z Radiem Wolna Europa, wspierał obalanie komunizmu w Europie Wschodniej. Wykładał między innymi na Harvard University, Syracuse University, University of Notre Dame. W swych pracach łączy społeczną naukę Kościoła katolickiego ze współczesną myślą ekonomiczno-społeczną. Jego książki przetłumaczono na wiele języków. W Polsce ukazała się m.in. najważniejsza jego praca Duch demokratycznego kapitalizmu.

Lista książek

Boga nikt nie widzi.

Michael Novak

Boga nikt nie widzi Michaela Novaka to niezwykle wnikliwa i błyskotliwa polemika ze współczesnymi myślicielami ateistycznymi. Bezpośrednią inspiracją do podjęcia dialogu były głośne książki: Richarda Dawkinsa Bóg urojony, Daniela Dennetta Odczarowanie i L

Więcej

44,90 zł

30,53 zł

Wolne osoby i dobro wspólne

Michael Novak


Książka amerykańskiego teologa przedstawia propozycję uzgodnienia dwóch wymienionych w tytule klasycznych pojęć filozofii społecznej, często - i niesłusznie, jak wykazuje autor - traktowanych jako sprzeczne. Tradycja katolicka bowiem w liberalnej koncepc

Więcej

0,00 zł