Norberto Bobbio

Norberto Bobbio (1909-2004), włoski prawnik, filozof i politolog. Był cenionym na całym świecie filozofem polityki, zajmującym się zwłaszcza zagadnieniami demokracji i socjalizmu.

Lista książek

Prawica i lewica

Norberto Bobbio

Analiza przesłanek i funkcji politycznego rozróżnienia prawicy i lewicy. Źródłem tego rozróżnienia jest stosunek do równości. Autor przedstawia prawicę i lewicę jako podstawowe parametry działania politycznego i polityczno–społecznych wyborów we współcze

Więcej

0,00 zł

Liberalizm i demokracja

Norberto Bobbio


Analiza źródeł demokracji i liberalizmu oraz dziejów ich wzajemnych relacji. Książka omawia podstawowe problemy współczesnej demokracji, jak m.in.: reprezentatywność, tyrania większości, sposób sprawowania władzy. Autor jest emerytowanym profesorem Uniwe

Więcej

0,00 zł