Oleg Pawłow

Rosyjski pisarz i krytyk literacki urodzony w Moskwie.
Po ukończeniu szkoły pracował jako tragarz i niewykwalifikowany robotnik, odbywał obowiązkową służbę wojskową w kompaniach ochrony łagrów w obwodzie karagandyjskim (Kazachstan). Przeżycia tego okresu pozostawiły głęboki ślad w jego twórczości. Po przedterminowym zwolnieniu z wojska ze względu na stan zdrowia pracował w szpitalu. Ukończył zaoczne studia w moskiewskim Instytucie Literatury.

Opublikowana w 1994 r. powieść "Służbowa baśń" odniosła duży sukces i od razu postawiła Pawłowa w rzędzie najciekawszych rosyjskich pisarzy jego pokolenia. Pawłow uprawiał również krytykę literacką, a także brał udział w dyskusjach na tematy literackie i społeczne. Był laureatem wielu nagród.
Zmarł na skutek zawału serca w 2018 roku, w chwili śmierci miał 48 lat.

Lista książek: Oleg Pawłow

19,32 zł 19,32 zł - najniższa cena 28,00 zł - cena detaliczna

39,00 zł 39,00 zł - najniższa cena 39,00 zł - cena detaliczna