Paweł Sczaniecki

Lista książek

Zamek w Korzkwi i jego właściciele

Paweł Sczaniecki

Oparte na solidnym materiale źródłowym opowieści historyczne o rycerskich, szlacheckich, później ziemiańskich rodach kolejnych właścicieli zamku w Korzkwi. O. Paweł Sczaniecki, benedyktyn z Tyńca, teolog i historyk, interesował się szczególnie ziemią kra

Więcej

0,00 zł

Msza po staremu się odprawia

Paweł Sczaniecki

Tytuły niektórych rozdziałów: O historii odprawiania mszy św. w Polsce. Śpiewy. Pochodzenie rytów. Zwyczaj w nawie Kościoła. Miejsce mszy św. w pobożności dzisiejszej. ...

Więcej

0,00 zł

Tyniec

Paweł Sczaniecki

Monografia opactwa tynieckiego, napisana przez benedyktyńskiego mnicha, historyka. Tytuły części: Informacje wstępne (o św. Benedykcie, benedyktynach). Tyniec romański w epoce Piastów. Tyniec gotycki i renesansowy w Polsce Jagiellonów. Tyniec barokowy i

Więcej

0,00 zł

Kamienie do mozaiki Mnisi, mniszki, monastycyzm

Paweł Sczaniecki

Przypowieść o ziarnku gorczycy stosuje się także do Reguły św. Benedykta. Ten czcigodny tekst powstawał na Monte Cassino jako owoc lektury, modlitwy, doświadczeń i przemyśleń. Stopniowo wyrosła z tego cała literatura monastyczna: żywot Zakonodawcy i innych mni­chów, ich nauki, komentarze, traktaty, modlitwy, utwory historiograficzne, filozoficzne — słowem, cały ich literacki dorobek. Zjawisko to ma dzisiaj [...]

Więcej

30,00 zł

Sacramentum dedicationis Obrzęd poświęcenia kościoła i jego znaczenie w dziedzinie religijnej, obyczajowej i kulturalnej na podstawie źródeł polskich z XII wieku

Paweł Sczaniecki

Obecna praca dotyczy dziejów liturgii – a szerzej: religijności w średniowiecznej Polsce. W zasadzie tytuł starannie dobrany oraz podtytuł miał adekwatnie odpowiedzieć tematowi, wymaga jednak dodatkowych objaśnień i komentarzy. Ujęcie go ułatwi przykład z dziedziny sztuki. Zauważono, że w wielkich stylach jakiejś epoki uczestniczy zarówno architektura, jak i rzeczy zupełnie drobne. Odręczne pismo potrafi na[...]

Więcej

29,00 zł