Piotr Bartula

Lista książek

Kara śmierci - powracający dylemat

Piotr Bartula


Autor przedstawia zasadnicze problemy związane z karą śmierci. Jaka jest skuteczność kary głównej w odstraszaniu przestępców? Jaka jest jej moralna wartość jako sprawiedliwego odwetu? Problem kary śmierci wiąże się w książce z klasycznymi pytaniami etyki

Więcej

0,00 zł