Piotr Bartula

Lista książek

Kara śmierci - powracający dylemat

Piotr Bartula


Autor przedstawia zasadnicze problemy związane z karą śmierci. Jaka jest skuteczność kary głównej w odstraszaniu przestępców? Jaka jest jej moralna wartość jako sprawiedliwego odwetu? Problem kary śmierci wiąże się w książce z klasycznymi pytaniami etyki

Więcej

0,00 zł

Dzieła zebrane

Piotr Bartula

W imieniu własnym oraz Księgarni Akademickiej przedkładam wąskiej publiczności swoją pierwszą edycję Dzieł zebranych. Pragnę od razu zaznaczyć, że przedsięwzięcie budziło u mnie liczne dylematy moralne. Przypomniało bowiem o złożonej swego czasu przysiędze doktorskiej, z której zapamiętałem dosyć przykre zobowiązanie praktyczne: „nie będziesz działał dla zysku ani dla próżnej chwały”. Było ono potwierdzone [...]

Więcej

22,00 zł

18,98 zł