Piotr Wandycz

Lista książek

Cena wolności

Piotr Wandycz

Cena wolności to synchroniczna historia krajów Europy środkowowschodniej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier, od czasów najdawniejszych do roku 2002. Ukazuje ten ”prowincjonalny” region, stanowiący w ciągu wieków ognisko konfliktów, ale i źródło nowych idei

Więcej

48,00 zł

32,64 zł

Cena wolności

Piotr Wandycz

Cena wolności to synchroniczna historia krajów Europy środkowowschodniej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier, od czasów najdawniejszych do roku 2002. Ukazuje ten ”prowincjonalny” region, stanowiący w ciągu wieków ognisko konfliktów, ale i źródło nowych idei

Więcej

0,00 zł

Żaden naród nie wybiera swojej historii - Piotr Wandycz | mała okładka
-50 %

Żaden naród nie wybiera swojej historii

Piotr Wandycz

Piotr Wandycz cenił historiografię odważną, wielowymiarową, odwołującą się do komparatystyki. Takie cechy nosi jego publicystyka historyczna. Wyrastała z przekonania, że dzieje nie są domeną różnego typu determinizmów, ale wolnej woli człowieka. I z przeświadczenia, że najważniejszym zadaniem historyka jest zrozumienie bohaterów opisywanych wydarzeń, dostrzeżenie ich wielkości i małości, uwzględnienie towar[...]

Więcej

38,00 zł

18,99 zł