Radosław Sikorski

Radosław Sikorski urodził się 23 lutego 1963 roku w Warszawie. To z wykształcenia dziennikarz i politolog, który od wielu lat zajmuje się działalnością polityczną. W latach 1986-1989 był reporterem wojennym w Angoli i w Afganistanie. Sikorski został także laureatem nagrody World Press Photo z kategorii najlepsze zdjęcie reporterskie. Do 2001 roku Radosław Sikorski pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w rządzie Jerzego Buzka, a także był posłem na sejm szóstej i siódmej kadencji. Do 2008 roku pełnił on funkcję Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Zagranicznych, a od 2008 roku jest posłem do Parlamentu Europejskiego 9 kadencji.

Radosław Sikorski – utalentowany reporter i wybitny działacz sceny politycznej


Radosław Sikorski został wyróżniony wieloma orderami i odznaczeniami. Posiada odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, odznakę pamiątkową Ministerstwa Obrony Narodowej – 2005, Gwiazdę Tysiąclecia Litwy, jak również Honorary Companion with Breast Star Orderu Narodowego Zasługi. Otrzymał on także Order „Za Zasługi” I Stopnia, stopień Komandora Krzyża Wielkiego Orderu Gwiazdy Polarnej, Order Księcia Jarosława Mądrego i tytuł Wielkiego Oficera Orderu Legii Honorowej.

Lista książek: Radosław Sikorski

44,90 zł

30,53 zł