Richard H. Niebuhr

Lista książek

Chrystus a kultura

Richard H. Niebuhr

Książka amerykańskiego teologa jest próbą odpowiedzi na jedno z podstawowych pytań w dziejach cywilizacji Zachodu: jak świat kultury przyjął „dobrą nowinę” przyniesioną przez Jezusa? Dzięki lekturze tego dzieła czytelnik zrozumie lepiej nie tylko dzieje c

Więcej

0,00 zł