Roman Kuźniar

Lista książek

Piłsudski do czytania

Zdzisław Najder, Roman Kuźniar

Wybór najlepszych tekstów Marszałka. Wiele wypowiedzi Marszałka pozostaje zadziwiająco aktualnych do dziś.

Więcej

39,90 zł

17,96 zł

Europa w porządku międzynarodowym

Roman Kuźniar

Autor książki podjął próbę odpowiedzi na wiele ważnych pytań. Jaką rolę odegrała Europa w dziejach i jak ta rola zmieniała się w ciągu burzliwego wieku dwudziestego? Czy stary kontynent powoli traci swoją zdolność (współ)kształtowania świata? Czy przestaje być jego „lepszą częścią” (jakkolwiek niepoprawnie politycznie to brzmi)? Czy po wiekach dominacji odejdzie w cień innych wschodzących potęg? Czy obecnie[...]

Więcej

36,00 zł

23,95 zł

My Europa - Roman Kuźniar | mała okładka
-28 %

My Europa

Roman Kuźniar

Przywilej bycia Europejczykiem, przywilej członkostwa w Unii Europejskiej w coraz większym stopniu będzie się łączyć z obowiązkiem solidarności z Europą, z obowiązkiem odpowiedzialności za naszą europejską ojczyznę, za kondycję europejskiego projektu zjednoczeniowego, za długofalową witalność naszej cywilizacji. Musi to być także nasza polska odpowiedzialność. Wynika to z naszej tożsamości, z historii tysią[...]

Więcej

37,80 zł

27,03 zł