Ryszard Legutko

Ryszard Antoni Legutko, (ur. 1949), polski filozof polityki, polityk Prawa i Sprawiedliwości, minister edukacji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Jest wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Pełni funkcję prezesa Ośrodka Myśli Politycznej. W latach 80. redagował podziemne pismo „Arka”. Później współpracował z czasopismem „Nowe Państwo”. Tłumaczył i opatrywał komentarzami także dialogi Platona.

Lista książek

Tolerancja

Ryszard Legutko

Książka stanowi nową interpretację wielkiego sporu o tolerancję religijną, jaki toczył się od czasów Reformacji do Oświecenia. Autor analizuje koncepcje Erazma, Locke’a, Bayle’a, Woltera oraz licznych krytyków tolerancji, pokazując założenia, konsekwencj

Więcej

0,00 zł

Spory o kapitalizm

Ryszard Legutko

Autor analizuje najważniejsze filozoficzne interpretacje fenomenu wolnego rynku i systemu kapitalistycznego. Prezentuje także spory na temat religijnego tła kapitalizmu. Książka jest pierwszym dostępnym po polsku kompendium wiedzy na temat filozoficznych

Więcej

0,00 zł

Triumf człowieka pospolitego

Ryszard Legutko

Książka niniejsza traktuje o podobieństwach między komunizmem i socjalizmem a liberalną demokracją. Człowiek socjalistyczny i liberalno-demokratyczny nie tylko nie mają pamięci, lecz z nią walczą, relatywizują jej przekaz. Oba ustroje wytwarzają – przynajmniej w warstwie oficjalnej wykładni ideologicznej – takie nastawienie do świata, dzięki któremu człowiek czuje się znacznie swobodniej niż kiedykolwiek w [...]

Więcej

32,90 zł

26,48 zł

Esej o duszy polskiej. Z posłowiem A.D. 2012

Ryszard Legutko

Ryszard Legutko przedstawia przygnębiającą diagnozę choroby toczącej duszę polską, skażoną przez komunizm, pozbawioną korzeni i właściwych wzorców, reprezentowanych przez inteligencję wymordowaną w Katyniu i na Syberii. Zwykłym stanem polskiej duszy jest dzisiaj uległość, nie hardość, czego potwierdzeniem są zasmucające wydarzenia ostatnich kilku lat, szczególnie katastrofa smoleńska.

„Polak współczesny ma[...]

Więcej

29,90 zł

Polska Polacy i suwerenność

Ryszard Legutko

Jacy jesteśmy? Rozważania o suwerenności i wolności każdego z nas.

Profesor Ryszard Legutko, filozof, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i czynny polityk proponuje współczesnym Polakom głęboką refleksję na temat suwerenności.

Nawiązując do bolesnej historii naszego kraju podkreśla jak trudna jest, w epoce określanej jako czasy wolności, zachować niezależność w myśleniu i działaniu. Stara się również [...]

Więcej

19,90 zł

12,45 zł