Stanisław Kutrzeba

Stanisław Marian Kutrzeba (1876-1946), polski historyk prawa, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Polskiej Akademii Umiejętności, działacz polityczny, poseł do Krajowej Rady Narodowej.

Lista książek

Polska odrodzona 1914-1939

Stanisław Kutrzeba

Autor (1876-1946), znakomity historyk, badacz dziejów ustroju i prawa Polski, profesor i rektor UJ, prezes PAU, współpracownik „Tygodnika Powszechnego” w jego początkach, pierwszą wersję książki zaczął pisać już we wrześniu 1920 r. Stanowi ona próbę obie

Więcej

0,00 zł

Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku

Stanisław Kutrzeba

Od wielu lat zbierałem przy sposobności rękopisów po bibliotekach i archiwach polskie ustawy i artykuły wojskowe. Obecnie zbiór ten oddaję do użytku naszych historyków, zwłaszcza zajmujących się dziejami wojskowości, które tak pomyślnie rozwijają się obecnie; będzie to wynagrodzeniem mej pracy, jeśli przyczyni się ona do lepszego poznania i ocenienia tej naszej tak świetnej często karty dziejów.[...]

Więcej

80,00 zł