Stephen Holmes

Lista książek

Anatomia antyliberalizmu

Stephen Holmes

Stephen Holmes jest profesorem nauk społecznych i prawa na uniwersytecie w Chicago. Autor podejmuje intelektualne wyzwania, jakimi są dla liberalizmu poglądy niektórych antyliberałów. Relacjonuje stanowisko tych myślicieli, których argumenty pobudzają do

Więcej

0,00 zł