Stephen Macedo

Lista książek

Cnoty liberalne

Stephen Macedo

Książka prezentuje oryginalne rozumienie liberalizmu jako idei ufundowanej na wartościach moralnych i obala zarzuty, jakoby liberalizm musiał prowadzić do relatywizmu i rozkładu społeczeństwa jako wspólnoty. ...

Więcej

0,00 zł