Tadeusz Lubelski

Tadeusz Lubelski specjalizuje się w historii filmu. Jest dyrektorem Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ, przewodniczącym Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, członkiem Europejskiej Akademii Filmowej. Stale współpracuje z „Kwartalnikiem Filmowym" i „Kinem". Opublikował m.in. książki: Poetyka powieści i filmów Tadeusza Konwickiego (1984), Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym 1945-1961 (1992), Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego (2000), Encyklopedia kina (red., 2003), Wajda (2006). W roku 2009 ukazał się jego podręcznik Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty.

Lista książek

Historia niebyła kina PRL

Tadeusz Lubelski

Zbigniew Cybulski nie zagrał Maćka Chełmickiego. Ten świetny aktor ciągle czeka na właściwą rolę... Powstała w 1951 roku filmowa adaptacja "Popiołu i diamentu" nie dość zadowala socrealistyczną krytykę, ale jednak spełnia oczekiwania peerelowskich władz.
Czy film Stanisława Barei o Agencie 005 w Warszawie byłby pierwszym szydzącym z PRL-u dziełem tego reżysera?

Więcej

44,90 zł

30,53 zł

Historia kina polskiego 1895-2014

Tadeusz Lubelski

Pod koniec 2008 roku ukazała się nakładem katowickiego wydawnictwa Videograf II książka Tadeusza Lubelskiego Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty – zawarte w jednym tomie syntetyczne ujęcie całych dziejów kina w Polsce. Wszechstronne omówienie znalazły w niej wszystkie najważniejsze zjawiska z zakresu polskiej sztuki i kultury filmowej, a także przemysłu kinematograficznego. Przedmiotem analizy[...]

Więcej

52,00 zł

Nowa fala 60 lat później O pewnej przygodzie kina francuskiego

Tadeusz Lubelski

Nowa Fala 60 lat później to monografia zjawiska filmowego powstałego wprawdzie we Francji, ale oddziałującego na kulturę całego świata. Autor przedstawia historię nurtu, wywodząc ją z młodzieńczego doświadczenia okupacji przez przyszłych reżyserów, omawia fenomen kinofilii i „politykę autorską” wypracowaną w latach 50. na łamach miesięcznika „Cahiers du Cinéma”, poddaje analizie najważniejsze filmy, od zapo[...]

Więcej

44,00 zł

28,29 zł