Tillmann Bendikowski

Tillmann Bendikowski urodził się w 1965 roku. To niemiecki dziennikarz i historyk, który studiował na Uniwersytecie Ruhry w Bochum w 1986 roku. To również absolwent Wydziału historii i dziennikarstwa, Nauk o Komunikacji, a także teorii i dydaktyki historii. Bendikowski to założyciel hamburskiej agencji medialnej „Geschichte”.

Tillmann Bendikowski – powrót do przeszłości


Bendikowski posiada w swoim dorobku artystycznym monografię o Fryderyku Wielkim, wydaną w 2011 roku, a także książkę pod tytułem „Przeżyj rok w średniowieczu ”. To historyczna wędrówka do przyszłości, ukazująca ówczesne realia życia, a także przemiany społeczne, religijne, gospodarcze i obyczajowe.

Podróż do epoki średniowiecznej


Książki historyczne Bendikowski traktują o wydarzeniach historycznych, a także przemianach obyczajowych, które miały ogromny wpływ na pojmowanie danej epoki. Bendikowski stara się wskazać, jakie zmiany na płaszczyźnie politycznej i społecznej, doprowadziły do konfliktów zbrojnych czy też innego pojmowania otaczającej rzeczywistości.

Lista książek: Tillmann Bendikowski

34,99 zł 34,99 zł - najniższa cena 49,99 zł - cena detaliczna