William James

William James (1842-1910) - amerykański filozof, psycholog, psychofizjolog, psycholog religii, prekursor psychologii humanistycznej i fenomenologii.

Lista książek

Prawo do wiary

William James

James jest jednym z pionierów zachodniej filozofii religii. Ten filozof i psycholog z przełomu XIX i XX wieku, twórca pragmatyzmu, przekonuje, że wiara nie jest czymś irracjonalnym, choć jej „racjonalność” należy do porządku praktycznego, a nie teoretycz

Więcej

0,00 zł

Pragmatyzm - William James | mała okładka
-26 %

Pragmatyzm

William James

William James (1842-1910) amerykański pisarz, psycholog i filozof, twórca (a własciwie współtwórca wraz z Ch. Piercem) nurtu filozoficznego zwanego pragmatyzmem, który to temin wszedł do powszechnego użycia jako synonim praktyczności, realistyczności, rzeczowości. Najogólniej mówiąc pragmatyści twierdzą iż prawdziwe są tylko te mysli, które sprawdzają się przez swe praktyczne skutki. Do mistrzów Jamesa nale[...]

Więcej

11,99 zł

8,83 zł

Doświadczenia religijne

William James

James jest nie tyle filozofem systematycznym, ile mędrcem życiowym: człowiekiem umiejącym rozumnie i serdecznie w duszę bliźniego zaglądać. Możemy się z nim tu i ówdzie nie zgadzać, czytając go jednak nie oprzemy się płynącej z każdej niemal stronicy spokojnej i mocnej pogodzie wewnętrznej, która niewątpliwie podniesie nas na duchu.
fragment Przedmowy tłumacza

Więcej

42,09 zł

28,46 zł

Odmiany doświadczenia religijnego - William James | mała okładka
-37 %

Odmiany doświadczenia religijnego

William James

Amerykański filozof William James (1842-1910) położył "Odmianami..." podstawy pod nową dziedzinę nauki - psychologię religii. Jednak nie akademicki, lecz ludzki, życiowy wymiar tego dzieła sprawił, że wkrótce po publikacji w 1902 roku przełożono je na główne języki europejskie, a oryginalna wersja angielska ma już kilkadziesiąt wydań. Autor rozważa "doświadczenie religijne", a nie "religię" czy wprost jakie[...]

Więcej

60,00 zł

37,77 zł