Władysław Stróżewski

Władysław Stróżewski – urodzony w 1933 roku, prof. dr hab., kierownik Zakładu Ontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor „Kwartalnika Filozoficznego”. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych członek redakcji miesięcznika „Znak”, następnie członek zespołu tego pisma. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Główne obszary badań: ontologia, filozofia wartości, estetyka, filozofia człowieka, historia filozofii.

Lista książek

Logos, wartość, miłość

Władysław Stróżewski

Władysław Stróżewski, jeden z najwybitniejszych polskich filozofów, w swoim najnowszym zbiorze tekstów przypomina o rzeczach najważniejszych: mówi o tym, czym jest miłość, jak rozumieć szczęście, czy prawda jest wartością uniwersalną? Jak rozumieć piękno i czy w tak szybko zmieniającym się świecie można mówić o jego kanonach? Pada pytanie o sens świata, istnienie Boga, istotę człowieczeństwa.

Więcej

44,90 zł

30,53 zł

Dialektyka twórczości

Władysław Stróżewski

Ta książka to filozoficzna analiza twórczości artystycznej i jej dialektycznego charakteru. Władysław Stróżewski rozważa, czym w ogóle jest twórczość i dzieło sztuki, jakie są twórcze aspekty języka, na czym polega oryginalność dzieła i relacje między twó

Więcej

39,00 zł

26,52 zł

Istnienie i sens

Władysław Stróżewski

Wznowienie cenionej książki wybitnego znawcy ontologii poświęconej kluczowym dla tej dziedziny zagadnieniom, jak arché, różne koncepcje istnienia, teoria idei, związki ontologii i metafizyki z dialektyką oraz problematyka negacji. Władysław Stróżewski

Więcej

39,00 zł

26,52 zł

Ontologia

Władysław Stróżewski

Swą Ontologią Władysław Stróżewski podejmuje znakomitą tradycję naukowego kompendium - zwięzłego i przekrojowego przedstawienia pewnej dyscypliny dla ogólnego pożytku uczonych i studiujących. Wszystkie główne zagadnienia i stanowiska filozofii bytu zos

Więcej

44,00 zł

29,92 zł

O wielkości. Szkice z filozofii człowieka

Władysław Stróżewski


Władysław Stróżewski, wybitny filozof, profesor UJ, członek czynny PAU, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, redaktor „Kwartalnika Filozoficznego”, członek zespołu miesięcznika „Znak”, zajmuje się historią filozofii, ontologią, antropolog

Więcej

35,00 zł

23,80 zł

Istnienie i wartość

Władysław Stróżewski

Książka ma trzy części: U podstaw problematyki wartości; Prawda, dobro, piękno, komentarze i interpretacje (tu m.in. o Fortepianie Szopena Norwida, o filozofii Platona, św. Augustyna, św. Tomasza); W kręgu wartości szczegółowych (tu m.in. rozdziały o patr

Więcej

0,00 zł

W kręgu wartości

Władysław Stróżewski

Kontynuacja rozważań zawartych w książce Istnienie i wartość (Znak 1982; poz. 230), zwłaszcza części pt. W kręgu wartości szczegółowych. Tytuły niektórych szkiców: O idei uniwersytetu; O stawaniu się człowiekiem; Tak - tak, nie - nie. Kilka uwag o prawdz

Więcej

0,00 zł

Ontologia

Władysław Stróżewski

Swą Ontologią Władysław Stróżewski podejmuje znakomitą tradycję naukowego kompendium - zwięzłego i przekrojowego przedstawienia pewnej dyscypliny dla ogólnego pożytku uczonych i studiujących. Wszystkie główne zagadnienia i stanowiska filozofii bytu zos

Więcej

44,00 zł

29,92 zł

Istnienie i sens

Władysław Stróżewski

Wznowienie cenionej książki wybitnego znawcy ontologii poświęconej kluczowym dla tej dziedziny zagadnieniom, jak arché, różne koncepcje istnienia, teoria idei, związki ontologii i metafizyki z dialektyką oraz problematyka negacji. Władysław Stróżewski

Więcej

0,00 zł

Wykłady lubelskie o estetyce

Władysław Stróżewski

Prezentowana książka ma długą historię. Pierwsze wersje rękopisów powstawały już w latach sześćdziesiątych, kiedy Władysław Stróżewski wykładał estetykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Późniejsza droga naukowa Profesora zaowocowała wieloma nowymi dziełami i publikacjami nie tylko z estetyki, ale także z aksjologii i ontologii. Wykłady lubelskie z estetyki czekały na swoją kolej aż do roku 2016 – dzię[...]

Więcej

39,90 zł

31,43 zł