Włodzimierz Mędrzecki

(ur. 9 listopada 1959 w Chełmie) – polski historyk, prof. dr hab. W 1983 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1991 obronił pracę doktorską Socjalizacja młodzieży chłopskiej na ziemiach Polski centralnej 1864-1939. W 2001 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 roku. W 2009 otrzymał tytuł profesora nauk humanistyczny

Specjalizuje się w etnografii historycznej, historii najnowszej, historii społecznej, stosunkach narodowościowych na ziemiach polskich. Pełni funkcje kierownika Zakładu Historii Społecznej XIX i XX wieku Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk oraz sekretarza Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Był zastępcą dyrektora Instytutu Historii PAN oraz Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Lista książek

Kresowy kalejdoskop Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 - Włodzimierz Mędrzecki | mała okładka
-33 %

Kresowy kalejdoskop Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939

Włodzimierz Mędrzecki

KRESY – POLSKA ATLANTYDA
Raj utracony, skarb zdobyty za cenę krwi bohaterów szerzących cywilizację wśród ludów Wschodu? A może raczej kolonia „panów” i miejsce ucisku podbitej ludności? Pierwszy obraz wyłania się ze wspomnień polskich sierot po Kresach. Drugi – znany jest z propagandy nieprzyjaciół II Rzeczypospolitej. Włodzimierz Mędrzecki przekonuje, że oba są dalekie od prawdy.
Kresowy kalejdoskop to ksi[...]

Więcej

54,90 zł

36,88 zł