Yves Congar

Yves Congar OP (1094-1995) – teolog dominikański

Lista książek

Prawdziwa i fałszywa reforma w kościele

Yves Congar


Kard. Congar (1904-1995) w swej twórczości szczególny nacisk kładł na powrót chrześcijaństwa do korzeni. Jego zdaniem Kościół zanurzony w czasie powinien się zmieniać - Ecclesia semper reformanda est. Nie chodzi tu jednak o zmianę Kościoła, lecz o przemi

Więcej

45,00 zł

30,60 zł

Chrystus, zbawienie świata

Yves Congar

M.in.: Co to jest zbawienie. Co wiemy o czyśćcu i o piekle. Czy jesteśmy naprawdę wolni? Czy poza Kościołem nie ma zbawienia? Wierzę w ciała zmartwychwstanie. ...

Więcej

0,00 zł

Tradycja i tradycje Tom 1 Esej historyczny

Yves Congar„Postawieni przed zadaniem napisania tomu o tradycji, zostaliśmy zmuszeni do przestudiowania tego pojęcia najpierw pod kątem historycznym. Było to konieczne przede wszystkim dla zdobycia jasnego poglądu na to zagadnienie, gdyż w słowniku chrześcijańskim termin »tradycja« oznacza wiele rzeczy, zarazem odmiennych i pokrewnych. Wymagała tego także metodologia teologiczna, gdyż teologia interpretuje i konstru[...]

Więcej

49,90 zł

40,91 zł

Słowo i Tchnienie

Yves Congar

Yves Congar po raz kolejny występuje w roli odkrywcy źródeł. Po wydaniu doniosłej trylogii Wierzę w Ducha Świętego opublikował swoją ostatnią, podsumowującą książkę – Słowo i Tchnienie – dając wyraz głębokiej wrażliwości na życie Kościoła.

Ta książka jest owocem pogłębionej myśli Congara i jego odpowiedzią na aktualne potrzeby świata chrześcijańskiego. To również próba przemyślenia rzeczywistości współczes[...]

Więcej

49,90 zł

33,72 zł