Zygmunt Kubiak

(1929–2004) – pisarz, eseista tłumacz, propagator kultury antycznej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, laureat Nagrody Kościelskich (1963) oraz wielu innych nagród i wyróżnień. Autor, m.in. „Mitologii Greków i Rzymian” (1997, 2013), „Literatury Greków i Rzymian” (1999, 2013), „Brewiarza Europejczyka” (1998); przełożył m.in. „Eneidę” Wergiliusza i „Wyznania” św. Augustyna oraz wiersze Konstandinosa Kawafisa. Wydał także antologie „Muza grecka” (1960) i „Muza rzymska” (1963) z własnymi przekładami literatury antyku oraz „Antologię poezji nowogreckiej” (1970). Poza tym tłumaczył z języka angielskiego: „Poezje wybrane” Williama Blake’a (1991) oraz antologię „Twarde dno snu. Tradycja romantyczna w poezji języka angielskiego” (2002).

Lista książek: Zygmunt Kubiak

43,99 zł 43,99 zł - najniższa cena 64,99 zł - cena detaliczna

40,73 zł 40,73 zł - najniższa cena 59,90 zł - cena detaliczna

40,73 zł 40,73 zł - najniższa cena 59,90 zł - cena detaliczna

33,93 zł 33,93 zł - najniższa cena 49,90 zł - cena detaliczna

17,68 zł 17,68 zł - najniższa cena 26,00 zł - cena detaliczna

0,00 zł 0,00 zł - najniższa cena 0,00 zł - cena detaliczna

0,00 zł 0,00 zł - najniższa cena 0,00 zł - cena detaliczna

29,00 zł 29,00 zł - najniższa cena 29,00 zł - cena detaliczna

0,00 zł 0,00 zł - najniższa cena 0,00 zł - cena detaliczna