bp Karol Wojtyła

BP KAROL WOJTYŁA – papież Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Był nie tylko polskim duchownym rzymskokatolickim, ale również poetą, aktorem, dramaturgiem i pedagogiem. Zajmował się filozofią historii i mistyką. Od zawsze odznaczała go ogromna wiara. Początkowo rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednak wojna zmusiła go do rezygnacji z uczelni. Później studiował teologię, którą ukończył z tytułem magistra.

Karol Wojtyła – droga do Watykanu


W 1946 roku Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Adama Stefana Sapiehy. Chwilę później wyjechał na studia do Rzymu, gdzie uczył się na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum. W 1958 roku został biskupem pomocniczym Krakowa. Hasło przewodnie jego posługi brzmiało „Totus Tuus” (łac. Cały Twój). W 1964 roku Karol Wojtyła został arcybiskupem metropolitą krakowskim. Trzy lata później nominowano go kardynałem.
16 października 1978 roku Karol Wojtyła w ósmym głosowaniu na konklawe został wybrany na papieża. Kardynał wybrał imię Jan Paweł II. Chwilę później Polak wygłosił pełne ciepła i humoru przemówienie do wiernych zebranych na Placu św. Piotra, którym przełamał początkową niechęć Włochów do nieznanego księdza.

Głównym celem Jana Pawła II jako papieża była transformacja i zmiana położenia Kościoła katolickiego. Chciał poprawić jego relacje z innymi religiami. Papież bardzo często podróżował. Podczas swojego pontyfikatu odwiedził 129 państw. Zawsze z wielkim wzruszeniem wracał również do Polski.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Chwilę później rozpoczęto jego proces kanonizacyjny.
27 kwietnia 2014 roku został kanonizowany.

Dzieła literackie Karola Wojtyły


Fascynowała go Biblia i renesans, a chwilę później również romantyzm. Pierwszy zbiór wierszy Karola Wojtyły pt. „Renesansowy psałterz” powstał w 1939 roku, jednak wydano go dopiero w 1999. Z kolei w marcu 1946 roku przyszły papież napisał poemat „Pieśń o Bogu ukrytym”. Jego wczesne dzieła zebrano w książkach z serii „Dzieła literackie i teatralne”. Początkowo swoje prace Karol Wojtyła publikował pod pseudonimami Andrzej Jawień, AJ, Piotr Jasień i Stanisław Andrzej Gruda. Jego teksty można było przeczytać między innymi w miesięczniku „Znak” czy też „Tygodniku Powszechnym”. Gdy Karol Wojtyła został papieżem, skupił się przede wszystkim na pisaniu książek o tematyce religijnej. Wyjątkiem był poemat „Tryptyk rzymski”, który wydał w 2003 roku już jako Jan Paweł II. Jednym z jego najważniejszych dzieł jest także „Pamięć i tożsamość” z 2005 roku.

Lista książek: Karol Wojtyła

Nowość

99,99 zł

67,99 zł

69,90 zł

31,46 zł

49,99 zł

22,50 zł

38,00 zł

25,08 zł

24,90 zł

17,54 zł

34,90 zł

23,04 zł

9,90 zł

8,15 zł

15,00 zł

10,80 zł

39,90 zł

26,99 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł