bp Karol Wojtyła

BP KAROL WOJTYŁA – papież Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Był nie tylko polskim duchownym rzymskokatolickim, ale również poetą, aktorem, dramaturgiem i pedagogiem. Zajmował się filozofią historii i mistyką. Od zawsze odznaczała go ogromna wiara. Początkowo rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednak wojna zmusiła go do rezygnacji z uczelni. Później studiował teologię, którą ukończył z tytułem magistra.

Karol Wojtyła – droga do Watykanu


W 1946 roku Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Adama Stefana Sapiehy. Chwilę później wyjechał na studia do Rzymu, gdzie uczył się na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum. W 1958 roku został biskupem pomocniczym Krakowa. Hasło przewodnie jego posługi brzmiało „Totus Tuus” (łac. Cały Twój). W 1964 roku Karol Wojtyła został arcybiskupem metropolitą krakowskim. Trzy lata później nominowano go kardynałem.
16 października 1978 roku Karol Wojtyła w ósmym głosowaniu na konklawe został wybrany na papieża. Kardynał wybrał imię Jan Paweł II. Chwilę później Polak wygłosił pełne ciepła i humoru przemówienie do wiernych zebranych na Placu św. Piotra, którym przełamał początkową niechęć Włochów do nieznanego księdza.

Głównym celem Jana Pawła II jako papieża była transformacja i zmiana położenia Kościoła katolickiego. Chciał poprawić jego relacje z innymi religiami. Papież bardzo często podróżował. Podczas swojego pontyfikatu odwiedził 129 państw. Zawsze z wielkim wzruszeniem wracał również do Polski.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Chwilę później rozpoczęto jego proces kanonizacyjny.
27 kwietnia 2014 roku został kanonizowany.

Dzieła literackie Karola Wojtyły


Fascynowała go Biblia i renesans, a chwilę później również romantyzm. Pierwszy zbiór wierszy Karola Wojtyły pt. „Renesansowy psałterz” powstał w 1939 roku, jednak wydano go dopiero w 1999. Z kolei w marcu 1946 roku przyszły papież napisał poemat „Pieśń o Bogu ukrytym”. Jego wczesne dzieła zebrano w książkach z serii „Dzieła literackie i teatralne”. Początkowo swoje prace Karol Wojtyła publikował pod pseudonimami Andrzej Jawień, AJ, Piotr Jasień i Stanisław Andrzej Gruda. Jego teksty można było przeczytać między innymi w miesięczniku „Znak” czy też „Tygodniku Powszechnym”. Gdy Karol Wojtyła został papieżem, skupił się przede wszystkim na pisaniu książek o tematyce religijnej. Wyjątkiem był poemat „Tryptyk rzymski”, który wydał w 2003 roku już jako Jan Paweł II. Jednym z jego najważniejszych dzieł jest także „Pamięć i tożsamość” z 2005 roku.

Lista książek: Karol Wojtyła

31,46 zł 31,46 zł - najniższa cena 69,90 zł - cena detaliczna

38,00 zł 38,00 zł - najniższa cena 38,00 zł - cena detaliczna

83,52 zł 69,60 zł - najniższa cena 99,99 zł - cena detaliczna

22,50 zł 22,50 zł - najniższa cena 49,99 zł - cena detaliczna

24,90 zł 24,90 zł - najniższa cena 24,90 zł - cena detaliczna

34,90 zł 34,90 zł - najniższa cena 34,90 zł - cena detaliczna

9,15 zł 9,15 zł - najniższa cena 9,90 zł - cena detaliczna

11,80 zł 11,80 zł - najniższa cena 15,00 zł - cena detaliczna

26,99 zł 27,93 zł - najniższa cena 39,90 zł - cena detaliczna

33,32 zł 34,30 zł - najniższa cena 49,00 zł - cena detaliczna

0,00 zł 0,00 zł - najniższa cena 0,00 zł - cena detaliczna

0,00 zł 0,00 zł - najniższa cena 0,00 zł - cena detaliczna

0,00 zł 0,00 zł - najniższa cena 0,00 zł - cena detaliczna

0,00 zł 0,00 zł - najniższa cena 0,00 zł - cena detaliczna

0,00 zł 0,00 zł - najniższa cena 0,00 zł - cena detaliczna

0,00 zł 0,00 zł - najniższa cena 0,00 zł - cena detaliczna

0,00 zł 0,00 zł - najniższa cena 0,00 zł - cena detaliczna