Dariusz Nowacki

Dariusz Nowacki urodził się w 1965 roku w Bydgoszczy. Adiunkt w Zakładzie Krytyki Literackiej Uniwersytetu Ślaskiego. Współredaguje „FA-art” i dwumiesięcznik kulturalny „Opcje”, w tym ostatnim prowadzi dział literatury. Jest stałym współpracownik kilku pism literackich. Zajmuje się głównie współczesną prozą polską, zwłaszcza autorów wchodzących na literacki rynek.

Lista książek

Zawód: czytelnik

Dariusz Nowacki


NAGRODA W KATEGORII ESEJU
w piątej edycji Konkursu Literackiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

Pierwsza książka jednego z najciekawszych krytyków młodego pokolenia (ur. 1965), poświęcona prozie polskiej lat 90. Omawiając jej główne nurty - m.

Więcej

24,00 zł

15,60 zł