Grażyna Stachówna

Grażyna Stachówna – historyk filmu. Prowadzi badania związane z historią filmu powszechnego oraz polskiego, interesuje się kulturą popularną. W Instytucie Sztuk Audiowizualnych wykłada historię filmu powszechnego, analizę dzieła filmowego i krytykę filmową, prowadzi seminaria magisterskie i doktoranckie. Jest opiekunką naukową Studenckiego Koła Naukowego Filmoznawców.