Lew Szestow

Lew Szestow (1866-1938), filozof rosyjski.

Stworzył skrajnie antyracjonalistyczną filozofię. Uważał, że kultura europejska znajduje się w kryzysie, a jedynym wyjściem z niego będzie radykalna krytyka tradycji europejskiej. Krytykował tradycję opartą na rozumie (symbolizowały ją Ateny). Przeciwstawiał jej Objawienie oraz dzieło takich myślicieli jak Dostojewski, Nietzsche, Luter, Kierkegaard. Naczelnym pojęciem jego filozofii tragedii było doświadczenie biespoczwiennostii (nieoczywistości).

Lista książek

Ateny i Jerozolima

Lew Szestow

Wznowienie najwybitniejszego dzieła rosyjskiego egzystencjalisty, w którym zastanawia się on, czy można pogodzić wiarę z rozumem, religię z filozofią. Ten problem od wieków zajmował zarówno filozofów, jak i teologów, między innymi Tertuliana, który wyraził go w słynnym pytaniu: „Co mają ze sobą wspólnego Ateny i Jerozolima?”.

Więcej

45,90 zł

31,21 zł

Ateny i Jerozolima

Lew Szestow

Najwybitniejsze, tłumaczone na wiele języków, dzieło wielkiego rosyjskiego egzystencjalisty. Autor przyczynił się, jak żaden inny - poza Kierkegaardem - myśliciel do rozwinięcia poglądu, że pomiędzy religią, dziedziną paradoksu i absurdu, a filozofią - dz

Więcej

0,00 zł

Wielkie wigilie - Lew Szestow | mała okładka
-38 %

Wielkie wigilie

Lew Szestow

Czy nauczyciel ma obowiązek wszystko objaśnić? I czy objaśnianie jest zadaniem filozofa? Inaczej rzecz ujmując, czy filozof może być nauczycielem? Filozof nie tylko nie może, filozof nie chce być nauczycielem. Nauczyciele pracują w gimnazjach, na uniwersytetach - wykładają arytmetykę, gramatykę, logikę, metafizykę. Zadanie filozofii jest inne.

Więcej

40,00 zł

24,80 zł

Kierkegaard i filozofia egzystencjalna Głos wołają

Lew Szestow

Dzieło Lwa Szestowa Kierkegaard i filozofia egzystencjalna jest jednym z najpóźniej napisanych i najciekawszych, wyraża jego najbardziej dojrzałe poglądy. Stanowi ono sumę tych wątków myślowych jego dociekań filozoficznych, które układają się w dialektyczny szereg przeciwstawnych kategorii, takich jak objawienie i wiedza, upadek i niewinność, wiara
i grzech, rozpacz i nicość, prawda i wolność oraz Bóg i czł[...]

Więcej

30,00 zł

Potestas clavium (Władza kluczy)

Lew Szestow

Czy wiecie, co to takiego postestas clavium? Oczywiście, wiecie, ale według wszelkiego prawdopodobieństwa jedynie w przybliżeniu, kto bowiem miałby w dzisiejszych czasach ochotę zajmować się dogmatyką katolicką?! Tymczasem istnieją wszelkie podstawy do przypuszczenia, że chyba nie mamy racji, sądząc, że dogmatyka katolicka pozostaje nam tak bardzo obca. Zerwijcie zewnętrzną powłokę z dowolnego Europejczyka,[...]

Więcej

52,50 zł

Początki i końce Zbiór artykułów - Lew Szestow | mała okładka
-37 %

Początki i końce Zbiór artykułów

Lew Szestow

Lew Szestow, właśc. Lew Isaakowicz Szwarcman. Pochodził z zamożnej rodziny kupieckiej. W Kijowie, Moskwie i Berlinie studiował matematykę i prawo; nie odebrał akademickiego wykształcenia filozoficznego. W latach 1896–1914 podróżował po Europie, na dłużej zatrzymał się we Włoszech i Szwajcarii. Pomiędzy rokiem 1914–1920 mieszkał w kraju, rewolucję lutową przeżył w Moskwie.
W tym czasie pracował m.in. jako w[...]

Więcej

38,50 zł

24,15 zł

Spekulacja i objawienie

Lew Szestow

Spekulacja i objawienie jest być może jedną z najbardziej rosyjskich książek w dorobku Szestowa. Może ona stanowić przyczynek do badań nad rosyjskimi źródłami myśli autora, które jak się wydaje, nie są wystarczająco dobrze znane, i co gorsza – nie są chyba należycie docenione. Książka „powstała” już po śmierci filozofa. Składają się na nią artykuły zebrane przez jego córki. Fundamentalnym jest artykuł o Wło[...]

Więcej

30,70 zł