Robert B. Cialdini

Lista książek

Wywieranie wpływu na ludzi Teoria i praktyka

Robert B. Cialdini

Jak nakłonić innego człowieka do zmiany sposobu postępowania?
Jak zachęcić go do podjęcia lub zmiany decyzji?
Jak dokonać tego, by takiej zmiany zapragnął?
Jak obronić się przed wpływem innych na nasze dacyzje?

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, sięgnij po książkę, światowej sławy eksperta w dziedzinie wywierania wpływu. Dowiesz się z niej nie tylko, jak skutecznie wpływać na ludzi, ale także ja[...]

Więcej

44,90 zł

28,59 zł