abp Grzegorz Ryś

Abp Grzegorz Ryś to polski duchowny, urodzony 9 lutego 1964 roku w Krakowie. W latach 1982 1908 studiował na Wydziale Teologicznym oraz na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, jak również w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Biskup Grzegorz Ryś jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych. To duchowny specjalizujący się w historii kościoła.

Bp Grzegorz Ryś - kapłan wyróżniony za swoje zasługi w rozwoju Kościoła Ekumenicznego w Polsce


W latach 2007-2011 Abp Grzegorz Ryś pełnił funkcję rektora w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Ponadto był biskupem pomocniczego arcybiskupa metropolity łódzkiego i administratora apostolskiej diecezji kaliskiej. To duchowny, który otrzymał tytuł Małopolanin roku 2017. Biskup Grzegorz Ryś posiada także Złoty Krzyż Zasługi, który został mu przyznany postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy, w 2018 roku.

Dialog i wspólna modlitwa – tematy przewodnie publikacji Abp Grzegorza Rysia


Ten polski duchowny jest autorem wielu publikacji, które poruszają takie tematy jak ekumenizm i dialog międzyreligijny. Rozważania duchownego na temat wiary i boga, zawarte są w takich książkach, jak "Skandal miłosierdzia", "Franciszek. Życie – miejsca – słowa", "Moc słowa", "Moc wiary", "Piąta Ewangelia", "Kościelna wiosna", "Jeden święty, powszechny, apostolski" czy "Spotkania z historią Kościoła". Duchowny uczestniczył w modlitwie ekumenicznej podczas obchodów 75. rocznicy zlikwidowania getta w Łodzi.


Lista książek: Grzegorz Ryś

39,99 zł

26,99 zł

Tylko na znak.com.pl

32,99 zł

24,74 zł

39,99 zł

26,99 zł

39,90 zł

26,99 zł

24,90 zł

16,93 zł

19,90 zł

12,64 zł

14,90 zł

9,29 zł

39,90 zł

24,28 zł

39,90 zł

26,99 zł

29,90 zł

20,33 zł

14,00 zł

9,52 zł

26,00 zł

17,68 zł

18,00 zł

12,24 zł