Piotr C.

Lista książek

Brud - C. Piotr | mała okładka
-36 %

Brud

C. Piotr

300 tys. fanów na Facebooku. 120 tys. sprzedanych egzemplarzy „Pokolenia Ikea” i „Pokolenia Ikea. Kobiety”. Piotr C. wraca ze swoją trzecią książką.

Relu jest warszawskim adwokatem, który mieszka w Lemingradzie, czyli w dzielnicy Wilanów. Jego najcenniejszym klientem jest Janusz, zdemoralizowany multimilioner, a najlepszym przyjacielem Józek – wierny pies.

Relu nie lubi ludzi, ale ludzie lubią jego. Przyc[...]

Więcej

29,00 zł

18,44 zł

Pokolenie Ikea. Kobiety - Piotr C | mała okładka
-37 %

Pokolenie Ikea. Kobiety

Piotr C

Prowokacyjna, pełna czarnego humoru, obrazoburcza kontynuacja bestsellerowej powieści Piotra C. „Pokolenie Ikea”, która – drukowana fragmentami w Angorze – wywołała wśród czytelników szereg skrajnych reakcji – od zachwytu po obrzydzenie.

Więcej

34,00 zł

21,42 zł

Pokolenie Ikea

Piotr C

Jak zabawia się w piątkowy wieczór młody gwiazdor warszawskiej palestry?
O czym śni Olga, grzeczna dziewczynka z dobrego domu, codziennie wbijająca się w garsonkę?

Więcej

27,90 zł

18,90 zł

Sieć przyjaciół Serwis społecznościowy oczami etnografa - Piotr Cichocki | mała okładka
-19 %

Sieć przyjaciół Serwis społecznościowy oczami etno

Piotr Cichocki

Książka jest efektem pracy badawczej wśród użytkowników www.grono.net. Autor wskazuje, jak rozwiązania technologiczne kształtują relacje społeczne i kondycję jednostki, a także analizuje kulturowe przyczyny upadku portalu. Informacje z obiegu internetowego kształtują tożsamość internautów. Dają dla niej budulec. I młodzi dzielą się tym, co odkryją. Pozbawienie ich tych możliwości to jak amputacja osobowości[...]

Więcej

35,00 zł

28,46 zł

Zagadka śmierci Strufiego

Piotr Czubowicz

Juan, młody chirurg z Barcelony, przyjeżdża na dwumiesięczne wakacje na Lazurowe Wybrzeże. Dzięki zawiłym koneksjom zatrzymuje się w luksusowym apartamencie, będącym własnością rosyjskiego multimilionera – Vladimira.

Pewnego dnia, tuż po przebudzeniu, orientuje się, że na jego tarasie leży nieżywy duży i szary kot. Na miejscu pojawia się policja, która sugeruje przeprowadzenie sekcji zwłok, aby określić pr[...]

Więcej

24,00 zł

16,19 zł

Niedosyt

Piotr Ciesielski

Wiele wierszy Piotra Ciesielskiego to współczesny flirt z tradycją literacką: w Pozaczasie odżywa mickiewiczowska strofa, Wyroki są pokłosiem Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa, a Kani-Bal inspirowany jest Balem w Operze Tuwima. Poeta potrafi sygnalizować różne emocje: liryzm i nostalgię, pierwotną dzikość, ironiczny chłód. Często akcentuje melodie słów i rytmy zdań, swobodnie operuje rymami – na serio bądź lud[...]

Więcej

25,00 zł

Byłem posłem Palikota - Piotr Chmielowski | mała okładka
-24 %

Byłem posłem Palikota

Piotr Chmielowski

Kto musi przeczytać tę książkę?
Osoby, które tak jak ja, tworzyły Ruch i brały czynny udział w kampanii wyborczej 2011.
Osoby o prawicowym światopoglądzie, aby dowiedzieć się, jak łatwo, używając kilku frazesów i jednego badania sondażowego, można zawrócić kijem Wisłę.
Ostatnią grupą, która musi przeczytać tę książkę to osoby popierające ruchy antysystemowe. I potraktować ją jako podręcznik: jak[...]

Więcej

26,00 zł

19,89 zł

Komuniści na Polesiu w latach 1921-1939

Piotr Cichoracki

Książka przedstawia dzieje ruchu komunistycznego na terenie województwa poleskiego w latach 1921–1939. Działalność komunistyczna – m.in. ze względu na swój wywrotowy charakter i inspiracje ze strony ZSRS – stanowiła dla odrodzonego państwa polskiego poważne zagrożenie. Polesie było obszarem o szczególnych ku temu uwarunkowaniach ze względu na stosunki narodowościowe, społeczne oraz ekonomiczne. Opisano najw[...]

Więcej

35,00 zł

22,68 zł

Zespół ojca - Piotr Czerwiński | mała okładka
-37 %

Zespół ojca

Piotr Czerwiński

Dramat ojca, który toczy najtrudniejszą walkę w swoim życiu
Historia z pozoru typowa – on, ona i dziecko. Szczęśliwa codzienność. Jednak pewnego feralnego dnia przypadkowe spotkanie ujawnia prawdę, która niszczy ich rodzinę. Od tej chwili zaczyna się piekło nienawiści i bezwzględna walka o dziecko, jaką musi stoczyć ojciec. W zmaganiu z prawem, ukochaną do niedawna kobietą, wreszcie z własnymi słabościami p[...]

Więcej

36,90 zł

23,25 zł

Rowerem po Amazonce

Piotr Chmieliński

Historia niezwykłej wyprawy dwóch braci, którzy przemierzyli największą rzekę świata…na rowerach. Zakrawała na niemożliwe do zrealizowania szaleństwo, okazała się wspaniałą przygodą i cenną życiową lekcją.

Więcej

39,99 zł

25,89 zł

Geneza i doktrynalny charakter kataryzmu francuski

Piotr Czarnecki

Książka porusza fundamentalne kwestie genezy oraz charakteru i ewolucji doktryny francuskiego kataryzmu w kontekście coraz bardziej popularnej interpretacji dekonstrukcjonistycznej, negującej zarówno wschodnie korzenie kataryzmu i jego związki z wcześniejszymi wschodnimi herezjami – bogomilizmem i paulicjanizmem, jak i dualistyczny charakter jego doktryny, co w skrajnej postaci prowadzi do konkluzji, że coś[...]

Więcej

39,90 zł

30,33 zł

Województwo poleskie 1921-1939 Z dziejów politycznych - Piotr Cichoracki | mała okładka
-36 %

Województwo poleskie 1921-1939 Z dziejów polityczn

Piotr Cichoracki

Książka omawia dzieje legalnego ruchu politycznego w międzywojennym województwie polskim, od jego utworzenia w 1921 r. do wybuchu II wojny światowej. Przedmiotem analizy są zarówno inicjatywy polskie, jak i te będące efektem aktywności środowisk ukraińskich i białoruskich. Nacisk położono na odtworzenie mechanizmów zyskiwania przez nie poparcia wyrażanego zwłaszcza w wyborach parlamentarnych i samorządowych[...]

Więcej

35,30 zł

22,68 zł

Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku - Piotr Chomik | mała okładka
-37 %

Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w

Piotr Chomik

Wyznawcy prawosławia stanowili do końca XVI wieku istotną grupę mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dlatego podjęcie badań nad stanem prawosławnego monastycyzmu na tym obszarze do końca XVI wieku związane jest nie tylko z ustaleniem liczby i rozmieszenia monasterów, ale też z ich rolą i sytuacją ekonomiczną oraz stanem kultury i oświaty środowisk monastycznych. Niebagatelne znaczenie ma ocena skutkó[...]

Więcej

69,00 zł

43,47 zł

Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych Socjologiczna analiza interakcji grupowych - Piotr Chomczyński | mała okładka
-31 %

Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i z

Piotr Chomczyński

Przyjęta interpretatywna perspektywa teoretyczna oraz zastosowana strategia metodologiczna umożliwiła nie tylko rekonstrukcję wzorów interakcji, ale także znaczeń związanych z podejmowanymi przez podopiecznych działaniami i strategiami (…). Autor dąży do indukcyjnego wykrycia wzorów interakcji pojawiających się w zebranych danych - nie uległ łatwej (w przypadku badanej problematyki) pokusie epatowania czyte[...]

Więcej

47,00 zł

32,61 zł

Ekonomiczno-społeczne następstwa migracji na obszarach górskich na przykładzie Karpat Polskich - Piotr Cymanow | mała okładka
-20 %

Ekonomiczno-społeczne następstwa migracji na obsza

Piotr Cymanow

Książka stanowi kwintesencję wiedzy o współczesnych przejawach mobilności zachodzących na terenach peryferyjnych i ich konsekwencjach w wymiarze ekonomicznym, społecznym i rolno-środowiskowym. Monografia jest efektem badań Autora przeprowadzonych w gminach górskich klasyfikowanych jako obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych. W całościowej ocen[...]

Więcej

59,00 zł

47,38 zł

Wyprawy i podróże Reportaże Piotra Cymielińskiego - Piotr Chmieliński | mała okładka
-34 %

Wyprawy i podróże Reportaże Piotra Cymielińskiego

Piotr Chmieliński

Siedem niesamowitych reportaży o wyjątkowych ludziach i ich dokonaniach:
Druga Transatlantycka Wyprawa Kajakowa Aleksandra Doby – lata 2013- 2014
Trzecia Transatlantycka Wyprawa Kajakowa Aleksandra Doby – lata 2016 i 2017
Rowerem po Amazonce Dawida Andresa i Huberta Kisińskiego – rok 2015/16
WheelchairTrip Michała Worocha i Macieja Kamińskiego – rok 2016/17
Fotograficzna podróż od ujścia[...]

Więcej

49,90 zł

32,81 zł

Kataryzm włoski Historia i doktryna

Piotr Czarnecki

Do istotnych zalet pracy zaliczam jej logiczną i uzasadnioną konstrukcję, umożliwiającą czytelnikowi wniknięcie w niełatwą problematykę doktryny i wierzeń religijnych katarów włoskich. Tytułowe zjawisko zostało przedstawione kompetentnie, w sposób świadczący o szczegółowym poznaniu licznych źródeł i oczytaniu Autora w bardzo bogatej wielojęzycznej literaturze przedmiotu. Przekonująco został ukazany dualizm [...]

Więcej

56,00 zł

38,81 zł

Vademecum przetrwania. Jak wyjść cało z kataklizmu

Piotr Czuryłło

Dobrobyt, w którym żyjemy, uśpił naszą czujność, ale być może pewnego dnia w gniazdkach zabraknie prądu, zbiorniki na stacjach benzynowych opustoszeją, a z kranu nie poleci woda. Co wtedy zrobimy?
Ta książka poprowadzi nas krok po kroku od błogiej nieświadomości aż do poczucia bezpieczeństwa opartego na pewności siebie. Pomoże nam przekuć lęk w siłę, podpowie, jak chronić siebie i swoich bliskich. Dowiemy s[...]

Więcej

64,90 zł