ks. Józef Tischner

ks. Józef Tischner

Ksiądz Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu. Dzieciństwo i młodość Tischnera przypadły na okres II wojny światowej i lata powojenne. Wydarzenia te zapisały się w pamięci artysty i miały wpływ na jego dalszą twórczość literacką. Tischner studiował teologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Miało to miejsce w latach 1955-1957, w czasie wielkich przemian w powojennej historii Polski. Był to czas szczególnych represji państwa wobec kościoła katolickiego i księży. Józef Tischner, z pochodzenia góral, miał częsty kontakt z niezmienioną przez człowieka przyrodą. Piesze, nierzadko samotne wędrówki po górach, były okazją do snucia refleksji i rozważań o otaczającym go świecie.

Ksiądz Józef Tischner - rozważania filozoficzne nad życiem, wolnością i Bogiem


W latach 70. XX wieku Józef Tischner rozpoczął intensywną działalność duszpasterską. Prowadził dialogowe homilie, jak również słynne msze dla przedszkolaków. Posługa kapłańska nie przeszkodziła Tischnerowi w rozwijaniu twórczości literackiej. Ten filozof i duszpasterz, zawarł swoje rozważania o świecie w m.in. zbiorze esejów Świat ludzkiej nadziei, a także artykule Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego. To autor, dla którego najważniejszymi pojęciami były człowiek, dialog, wolność i solidarność, czego dowód dał, wydając takie publikacje jak „Etyka Solidarności, „Myślenie według wartości”, „Nieszczęsny dar wolności", „Przekonać Pana Boga” czy „Spór o istnienie człowieka”. Dzieła Tischnera to także rozważania poetyckie, dotyczące wiary, ateizmu, ulotności życia ludzkiego, pełne zachwytu nad pięknem przyrody.

Autorytet moralny i twórca poruszający niełatwą tematykę


Ksiądz Józef Tischner jako kapelan Solidarności, popierał założenia tego ruchu. Kapłan organizował i przewodniczył homiliom, skierowanym do założycieli i aktywnych działaczy NSZZ „Solidarność”. W latach 90. XX wieku Tischner stał się autorytetem w sprawach wiary, filozofii, a także wolności czy trudnych relacji na płaszczyźnie kościół – państwo. We wrześniu 1999 roku, prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył Józefa Tischnera Orderem Orła Białego. Ostatnie lata życia tego kapłana były naznaczone walką z rakiem krtani. Po śmierci artysty ufundowano stypendium jego imienia, dedykowane wyróżniającym się, młodym twórcom. Nagroda Tischner powstała dzięki współpracy Grupy ERGO Hestia i Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak. Na cześć tego kapłana i filozofa odbywają się Dni Tischnerowskie, które wieńczy zawsze uroczysta gala Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera.

Zapraszamy na stronę poświęconą ks. Józefowi Tischnerowi

Małgorzata Niezabitowska wspomina księdza Józefa TischneraKsiędza Józefa znałam, od czasów Solidarności (...). Był człowiekiem niezwykłej mądrości i wiedzy, niesłychanie dowcipny, czarujący, wesoły...

Lista książek

Alfabet duszy i ciała

Józef Tischner

Myślenie jest zawsze żywe.

Ciało, dialog, miłość, nadzieja, solidarność, życie i śmierć to tylko niektóre z pojęć, które znalazły się w Alfabecie ks. Józefa Tischnera, a które dotyczą nas wszystkich. Uniwersalne myśli i mądrości człowieka gór, pokazują jak żyć autentycznie i w pełni.
Ksiądz Tischner staje się naszym przewodnikiem. Wyrywa nas z letargu. Pokazuje, co jest źródłem wolności.

Człowiek jest ar[...]

Więcej

39,90 zł

26,99 zł

Współczesna filozofia ludzkiego dramatu. Wykłady

Józef Tischner

Książka jest zbiorem wykładów, jakie ks. Józef Tischner głosił w murach krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w roku akademickim 1982/83. Lektura przenosi czytelnika do czasu, gdy w pogrążonej w stanie wojennym Polsce, Tischner zaczyna wprowadzać studentów reżyserii dramatu w filozofię Fryderyka Nietzschego, Martina Heideggera i Emmanuela Lévinasa.

Więcej

42,00 zł

Etyka a historia. Wykłady

ks. Józef Tischner

Książka "Etyka a historia", która ukazała się jako II tom dzieł zebranych Józefa Tischnera, jest zapisem jego wykładów z lat 1981-83. Tym cyklem ks. Tischner rozpoczął swoje słynne wtorkowe wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim, które trwały do połowy lat 90., przyciągając liczne grono słuchaczy i będąc miejscem cotygodniowych spotkań krakowskiej inteligencji.

Więcej

45,00 zł

Studia z filozofii świadomości

ks. Józef Tischner

Książka zawiera dwa ważne, niepublikowane nigdy wcześniej filozoficzne teksty Józefa Tischnera. Pierwszy z nich to rozprawa doktorska "Ja transcendentalne w filozofii Edmunda Husserla", drugi to praca habilitacja "Fenomenologia świadomości egotycznej". Obydwie prace, pochodzące z roku 1962 i 1971, pokazują, jak kształtowały się fundamenty Tischnerowskiego myślenia.

Więcej

41,00 zł

Bestseller
To, co najważniejsze - Tischner Józef | mała okładka
-32 %

To, co najważniejsze

Tischner Józef

Zbiór 21 tekstów Tischnera na XXI wiek.
Wojciech Bonowicz dokonał wyboru najważniejszych i najbardziej aktualnych tekstów ks. Tischnera, które pomagają rozumieć otaczającą nas rzeczywistość.

Więcej

44,99 zł

30,59 zł

Nadzieja mimo wszystko - Tischner Józef | mała okładka
-33 %

Nadzieja mimo wszystko

Tischner Józef

Nieznane teksty ks. Józefa Tischnera o nadziei. Świat jest trudny, mamy za sobą bolesną historię, a przed sobą niepewną przyszłość. Tym, co nas może przeprowadzić między jednym a drugim, jest nadzieja, która pomaga nam dokonywać właściwych wyborów.

Więcej

39,99 zł

26,99 zł

Rozmowy z dziećmi. Kazania niecodzienne - Tischner Józef | mała okładka
-32 %

Rozmowy z dziećmi. Kazania niecodzienne

Tischner Józef

W tej książce znajdziecie zapisy słynnych kazań dla dzieci, a także – po raz pierwszy! – niepublikowane opowiadania księdza Tischnera.

Więcej

36,99 zł

24,99 zł

Mądrość człowieka gór - Józef Tischner | mała okładka
-33 %

Mądrość człowieka gór

Józef Tischner

Ksiądz Józef Tischner był zawsze mocno związany z górami. Cała jego filozofia była przepełniona mądrością ludzi gór. Jego myśli inspirują, pobudzają do refleksji. W świecie rozdzieranym konfliktami przywracają pokój i poczucie sensu.

Więcej

39,99 zł

26,99 zł

Kot pilnujący myszy - Józef Tischner | mała okładka
-32 %

Kot pilnujący myszy

Józef Tischner

Kot pilnujący myszy to zbiór tekstów atrakcyjnych, ale trudno dostępnych. Tematy w nich poruszane wciąż są obecne w publicznej debacie: od pytań o to, jaką pozycję powinien zajmować Kościół w demokracji, przez refleksję nad tym, jakie są tej demokracji słabości, po niezwykle aktualne spostrzeżenia dotyczące miejsca Polski w Europie.

Więcej

39,90 zł

26,99 zł

Etyka solidarności i Homo sovieticus - Józef Tischner | mała okładka
-32 %

Etyka solidarności i Homo sovieticus

Józef Tischner

Wznowienie cieszącego się dużą popularnością cyklu refleksji o etyce solidarności. Teksty zrodzone w gorących momentach historii były spontaniczną odpowiedzią chrześcijańskiego filozofa na to, co się działo, i próbą zapisania „rodzącej się rzeczywistości ducha”.

Więcej

36,90 zł

24,99 zł

Historia filozofii po góralsku - ks. Józef Tischner | mała okładka
-32 %

Historia filozofii po góralsku

ks. Józef Tischner

„Na pocątku wsędy byli górole, a dopiero pote porobiyli się Turcy i Zydzi. Górole byli tyz piyrsymi »filozofami«. »Filozof« to jest pedziane po grecku. Znacy telo co: »mędrol«. A to jest pedziane po grecku dlo niepoznaki. Niby, po co mo fto wiedzieć, jak było na pocątku? Ale Grecy to nie byli Grecy, ino górole, co udawali greka. Bo na pocątku nie było Greków, ino wsędy byli górole”.

Więcej

39,90 zł

26,99 zł

Krótki przewodnik po życiu - Józef Tischner | mała okładka
-32 %

Krótki przewodnik po życiu

Józef Tischner

Mądrość człowieka gór – nieznane i aktualne myśli ks. Tischnera o miłości, nadziei i prawdziwej wolności
„Zatrzymajmy przez chwilę uwagę przy tym słowie: ż y c i e . Jaka treść kryje się poza tym słowem? Jakie krajobrazy przywodzi nam przed oczy? Kolorowe łąki, falujące zbożem pola, ptaki w powietrzu, pasące się na polach zwierzęta… Życie jest dramatem pełnym tajemnic. Stawia ono człowieka przed jednym po[...]

Więcej

39,90 zł

26,99 zł

Wędrówki w krainę filozofów

ks. Józef Tischner

"Wędrówki w krainę filozofów" to zapis audycji z udziałem księdza Józefa Tischnera emitowanych pod koniec lat 80 w Programie 3 Polskiego Radia, a następnie w Polskim Radiu Kraków. Nawiązując do poglądów wielkich myślicieli, jak św. Augustyn, Kartezjusz, Ricoeur czy Mistrz Eckhart, ksiądz Tischner mówił o podstawowych kwestiach filozoficznych, a zarazem sprawach ważnych dla każdego człowieka.

Więcej

29,90 zł

20,33 zł

Inny. Eseje o spotkaniu - Józef Tischner | mała okładka
-32 %

Inny. Eseje o spotkaniu

Józef Tischner

Co to znaczy – spotkać i n n e g o? Czy inność jest tym, co oddziela mnie od drugiego, czy przeciwnie? Na te i tym podobne pytania szukał odpowiedzi ks. Józef Tischner. Pod koniec życia zaczął pisać nową książkę. Nie skończył jej, ale pozostawił fragmenty, które dają do myślenia.

Więcej

29,90 zł

20,33 zł

Spowiedź rewolucjonisty - Józef Tischner | mała okładka
-32 %

Spowiedź rewolucjonisty

Józef Tischner

Pierwsze wydanie po niemal 25 latach Czerpią z niej natchnienie zarówno intelektualiści i legendarni dysydenci, jak i zbuntowani artyści.

Więcej

37,90 zł

25,77 zł

Myśli o wolności, władzy i wspólnocie - Józef Tischner | mała okładka
-32 %

Myśli o wolności, władzy i wspólnocie

Józef Tischner

Wybór myśli wybitnego filozofa i duszpasterza – dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć, co się dzieje z naszą wolnością.

Więcej

24,90 zł

16,93 zł

Oby wszyscy tak milczeli o Bogu! Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska - ks. Józef Tischner, Anna Karoń-Ostrowska | mała okładka
-32 %

Oby wszyscy tak milczeli o Bogu!

ks. Józef Tischner, Anna Karoń-Ostrowska

Nowe, poszerzone wydanie rozmowy Anny Karoń-Ostrowskiej z jej mistrzem, ks. Józefem Tischnerem. Wnikliwy dialog dotyczy nie tylko kwestii filozoficznych, ale również biografii wybitnego filozofia.

Więcej

44,90 zł

30,53 zł

Nieszczęsny dar wolności

ks. Józef Tischner

Tematy wzajemnego stosunku Kościoła i państwa, poszanowania wartości chrześcijańskich czy dopuszczalności aborcji przez lata nie straciły na aktualności i wciąż są podejmowane w mediach i publicznej dyskusji. W piętnastą rocznicę śmierci ks. Józefa Tischnera Wydawnictwo Znak wznawia jedną z jego najgłośniejszych książek.

Więcej

32,90 zł

22,37 zł

Drogi i bezdroża miłosierdzia

Józef Tischner

Refleksje ks. Józefa Tischnera o istocie Bożego Miłosierdzia pisane w trakcie ostatnich lat ciężkiej choroby. Pozwalają one zrozumieć przesłanie zawarte w "Dzienniczku" św. Faustyny.

Więcej

24,90 zł

16,93 zł

Świat ludzkiej nadziei

Józef Tischner

Słowo „nadzieja” zrosło się na trwałe z postacią i dziełem ks. Józefa Tischnera. Mówiono o nim, że jest „chodzącą nadzieją”, a dobra aura, którą roztaczał wokół siebie, znajdowała też odbicie w jego tekstach, nawet tych najbardziej krytycznych.

Więcej

39,90 zł

26,99 zł

Dziennik 1944-1949. Niewielkie pomieszanie klepek - Józef Tischner | mała okładka
-32 %

Dziennik 1944-1949. Niewielkie pomieszanie klepek

Józef Tischner

Dziennik Tischnera jest zjawiskiem wyjątkowym. Rzadko mamy okazję poznać wybitnego myśliciela w momencie rodzenia się jego zainteresowań i fascynacji. W chwili, gdy dopiero kształtuje się jego powołanie.

Więcej

34,90 zł

23,73 zł

Idąc przez puste Błonia

Józef Tischner

Zbiór „Idąc przez puste Błonia” to jedno ze świadectw tej przyjaźni i współpracy. A także Tischnerowski przewodnik po najważniejszych wątkach papieskiego myślenia, zwieńczony pełnym niepokoju pytaniem: czy dorośniemy kiedyś do budowy takiego Kościoła, jaki budował Jan Paweł II?

Więcej

36,90 zł

24,99 zł

Myślenie w żywiole piękna - ks. Józef Tischner | mała okładka
-32 %

Myślenie w żywiole piękna

ks. Józef Tischner

Wierność i okrucieństwo, melancholia i nadzieja, różne koncepcje cielesności, spór między pięknem, dobrem i prawdą – oto niektóre tematy zebranych w niniejszym tomie szkiców, recenzji i wystąpień. Ksiądz Józef Tischner ukazuje się w nich jako wrażliwy widz i czytelnik (m.in. Herberta, Wojtyły, Dantego i Kieślowskiego), potrafiący na marginesie omawianych utworów naszkicować własną filozofię ludzkiego dramatu.

Więcej

34,90 zł

23,73 zł

Rekolekcje paryskie

Józef Tischner

Kazania na czas kryzysu
Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich – taki tytuł nosi sławny wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, który ksiądz Tischner lubił cytować podczas kazań i lekcji religii w latach 60. Dwie dekady później tak się złożyło, że sam wygłosił kilka serii rekolekcji w Paryżu – w ośrodku prowadzonym przez księży pallotynów, który skupiał m.in. polskich emigrantów stanu wojennego.

Więcej

34,90 zł

23,73 zł

Alfabet Tischnera

ks. Józef Tischner, Wojciech Bonowicz

Mądrość, która daje nadzieję. Alfabet Tischnera to kolejna zachęta do spotkania z wciąż żywą i inspirującą myślą księdza i filozofa. Miłość i cierpienie, sumienie i wolność, krzyż i nadzieja, góry i górale, komunizm i demokracja - to tylko niektóre z haseł, jakie się w nim znalazły.

Więcej

34,90 zł

23,73 zł

Zrozumieć własną wiarę - ks. Józef Tischner | mała okładka
-32 %

Zrozumieć własną wiarę

ks. Józef Tischner

Spotkanie z wciąż żywą myślą ks. Tischnera.
Ksiądz Józef Tischner był nie tylko znanym i lubianym publicystą, ale przede wszystkim cenionym duszpasterzem i duchowym autorytetem. Zrozumieć własną wiarę to dwa cykle artykułów: pierwszy: Wiara szuka rozumienia - został opublikowany na początku lat 90. na łamach „Gazety Wyborczej”, drugi - Rozmowy rekolekcyjne - w latach 70. ukazywał się w miesięczniku „W drodze”.

Więcej

19,90 zł

13,53 zł

Ksiądz na manowcach - ks. Józef Tischner | mała okładka
-32 %

Ksiądz na manowcach

ks. Józef Tischner

Ostatni zbiór esejów i artykułów ks. Józefa Tischnera wydany za jego życia. „Sam jestem zaskoczony ” – pisał autor – „przestrzenią, jaka się tu zarysowała: od spraw konkretnych, wydarzeń politycznych, aż po kwestie związane z największymi tajemnicami Boga".

Więcej

34,90 zł

23,73 zł

Filozofia dramatu - ks. Józef Tischner | mała okładka
-32 %

Filozofia dramatu

ks. Józef Tischner

Filozofia dramatu to ważne dzieło w dorobku ks. Tischnera i w ogóle jedna z najważniejszych i najciekawszych polskich książek filozoficznych. Autor usystematyzował w niej swoje wcześniejsze intuicje i dał pierwszy spójny wykład własnej koncepcji filozoficznej.

Więcej

36,90 zł

24,99 zł

Miłość nas rozumie

ks. Józef Tischner

Wznowienie poszukiwanej książki księdza Tischnera.
Książka Miłość nas rozumie to zbiór artykułów ks. Tischnera pisanych przy różnych okazjach, najczęściej w związku z rozmaitymi świętami kościelnymi. Ksiądz Tischner jawi się tu jako mistrz wiary dojrzałej, pogłębionej i jako duszpasterz rozumiejący rozterki współczesnego człowieka. Pokazuje, jak połączyć nadzieję świata z nadzieją religijną.

Więcej

29,90 zł

20,33 zł

Myślenie według wartości - ks. Józef Tischner | mała okładka
-32 %

Myślenie według wartości

ks. Józef Tischner

Jedna z najważniejszych polskich książek filozoficznych! Znakomicie napisane eseje poświęcone wybranym współczesnym myślicielom (m.in. Husserlowi, Heideggerowi, Levinasowi, Ingardenowi i Kępińskiemu), wielki spór z tomizmem o kształt filozofii chrześcijańskiej, wreszcie zarys własnej koncepcji filozoficznej, rozwiniętej później w Filozofii dramatu i Sporze o istnienie człowieka.

Więcej

49,90 zł

33,93 zł

Spór o istnienie człowieka

ks. Józef Tischner

Osoba, ciało, dobro i zło, Bóg, łaska i wolność - to najważniejsze zagadnienia poruszone w Sporze o istnienie człowieka. Książka ta jest kontynuacją Tischnerowskiej Filozofii dramatu. Dialogując z klasykami myśli filozoficznej - św. Augustynem, Heglem, Kierkegaardem, Levinasem czy Mistrzem Eckhartem - autor Sporu kreśli własną, oryginalną filozofię człowieka.

Więcej

42,90 zł

28,99 zł

Przekonać Pana Boga

ks. Józef Tischner, Dorota Zańko, ...

Głęboka i szczera rozmowa o życiu i przemijaniu. Wybitny filozof, kapłan i duszpasterz mówi, jak wychowywać dzieci i jak kształtować własne sumienie. Szuka odpowiedzi na pytania: Jak ocalić miłość w małżeństwie? Czy filozof może być księdzem? Czy dokonywać wyborów najtrudniejszych, czy najprostszych? Czy spowiedź jest przekreśleniem wolności?

Więcej

29,90 zł

20,33 zł

Myśli wyszukane

ks. Józef Tischner

Wybór cytatów zaczerpniętych z książek, artykułów oraz wypowiedzi ks. Tischnera. Kolejne rozdziały: "Wokół wiary i niewiary", "Człowiek i jego nadzieja", "Wolność - miłość - heroizm", "Między Wawelem a Jasną Górą" tworzą swego rodzaju eseje poświęcone zagadnieniom, które stanowiły trzon myśli Księdza Profesora.
Zbiorek zamykają dwa krótkie rozdziały "O sobie" i "Kilka ważnych myśli przełożonych na góralski".

Więcej

25,90 zł

17,61 zł

Rozmowy z dziećmi

ks. Józef Tischner

Kazania dla dzieci - nieznane oblicze księdza Tischnera.Było to dawno, bo w latach 70. ubiegłego wieku, ale o mszach odprawianych przez księdza Tischnera dla przedszkolaków w kościele Świętego Marka w Krakowie krążyły i krążą legendy. Do teraz uczestnicy mszy wspominają, że były to jedyne w swoim rodzaju wydarzenia.

Więcej

24,90 zł

16,93 zł

Tischner czyta Katechizm. Rozmowy o Katechizmie - ks. Józef Tischner, Jacek Żakowski | mała okładka
-32 %

Tischner czyta katechizm

ks. Józef Tischner, Jacek Żakowski

Wznowienie bestsellerowej książki księdza Józefa Tischnera i Jacka Żakowskiego poświęconej Katechizmowi Kościoła katolickiego. To oryginalna próba jego popularyzacji oraz pokazania nowatorstwa i rewolucyjności katechizmu - owocu zmian, jakie zaszły w Kościele po II Soborze Watykańskim.

Więcej

29,90 zł

20,33 zł

Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 1980-1992 - ks. Józef Tischner | mała okładka
-32 %

Wiara ze słuchania

ks. Józef Tischner

Wiara za słuchania to niezwykły zbiór kazań, które ksiądz Józef Tischner głosił w latach 1980 - 1992 w starosądeckim klasztorze sióstr klarysek. Ocalone za murami klasztoru teksty, osobiste i bardzo poruszające są jednocześnie pełne charakterystycznego dla Tischnera poczucia humoru.

Więcej

32,90 zł

22,37 zł

Spotkanie

ks. Józef Tischner, Anna Karoń-Ostrowska

Rozmowy ks. Józefa Tischnera z jego uczennicą Anna Karoń-Ostrowską ukazały się już po śmierci wybitnego filozofa. Opublikowane pierwotnie w tomie Spotkanie (2003), obecnie trafiają do czytelników w poszerzonej wersji. Stąd nowy tytuł: akcent w książce pada bowiem na to, jak Tischner w swojej działalności potrafił połączyć erudycję filozoficzną z doświadczeniem drugiego człowieka i horyzontem wiary.

Więcej

29,00 zł

19,72 zł

Idąc przez puste Błonia

ks. Józef Tischner

Ksiądz Tischner należał do najbliższych współpracowników kard. Karola Wojtyły, a potem Jana Pawła II. Pod patronatem Papieża współorganizował (razem z Krzysztofem Michalskim) Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, a także słynne konferencje intelektualistów

Więcej

34,00 zł

22,99 zł

Etyka solidarności oraz Homo sovieticus

ks. Józef Tischner

 Wznowienie cieszącego się dużą popularnością na początku lat osiemdziesiątych cyklu refleksji o etyce solidarności. Teksty zrodzone w gorących momentach historii były spontaniczną odpowiedzią chrześcijańskiego filozofa na to, co się działo, i próbą zapis

Więcej

29,00 zł

19,72 zł

Wokół Biblii

ks. Józef Tischner, Ewelina Puczek

Tom nie drukowanych dotąd rozmów z ks. Tischnerem – zapis audycji emitowanych w latach 90. przez Telewizję Katowice. Jest to przystępny komentarz do wybranych ksiąg Starego Testamentu, skoncentrowany na problematyce wolności, zawierzenia, władzy i stosunk

Więcej

25,00 zł

16,99 zł

CD Słowo o Ślebodzie. Kazania spod Turbacza

ks. Józef Tischner

Latem 1981 roku ks. Józef Tischner pierwszy raz wyszedł pod Turbacz z grupą górali, żeby odprawić Mszę przy kaplicy zwanej papieską lub partyzancką. Z czasem coroczne Msze Ludzi Gór zaczęły gromadzić tysiące uczestników. Głoszone w ich trakcie homilie kapelan Związku Podhalan poświęcał na ogół „ślebodzie” - wolności, a jego refleksji towarzyszyła zawsze góralska pieśń.

Więcej

17,08 zł

11,61 zł

Polski kształt dialogu

ks. Józef Tischner

Głośna praca ks. Tischnera do tej pory była dostępna tylko w wydaniach emigracyjnych i „podziemnych”, przez co nigdy nie weszła na dobre do publicznych debat o Polsce i Kościele. Tymczasem jest to nie tylko suma przemyśleń Autora na temat komunizmu, ale i

Więcej

35,00 zł

23,80 zł

Pomoc w rachunku sumienia

ks. Józef Tischner

Nikt nie jest w stanie robić rachunku sumienia za kogoś innego. Nikt nie mieszka w środku serca człowieka. Nie znaczy to jednak, by nie można było pomóc bliźniemu w tropieniu win. Niniejszy szkic jest pomyślany jako taka pomoc. Pisałem go z myślą o Czytelnikach Przekonać Pana Boga.

Więcej

6,00 zł

5,12 zł

Wieści ze słuchanicy

Wanda Czubernatowa, ks. Józef Tischner

W połowie roku 1997 na łamach Miesięcznika „Znak” pojawił się zaskakujący cykl felietonów - pisane gwarą listy, które wymieniali między sobą podhalańska poetka Wanda Czubernatowa i kapelan Związku Podhalan ks. Józef Tischner . Felieton nosił tytuł Wieś

Więcej

28,90 zł

Spowiedź rewolucjonisty

ks. Józef Tischner


Kolejna książka ks. prof. Józefa Tischnera stanowi niezwykle istotne ogniwo w jego cyklu przemyśliwania najważniejszych nurtów filozofii człowieka. Tym razem rzecz dotyczy Fenomenologii ducha Hegla. Z wielkim mistrzostwem ks. prof. Tischner analizuje dzi

Więcej

0,00 zł

Filozofia dramatu. Wprowadzenie

ks. Józef Tischner


Filozofia dramatu to pierwsze krajowe wydanie najważniejszego filozoficznego dzieła ks. Tischnera, które stanowi zarazem jedno z najznakomitszych dokonań w polskim piśmiennictwie filozoficznym ostatnich dekad. Autor buduje oryginalną filozoficzną antropo

Więcej

0,00 zł

Między panem a plebanem

Adam Michnik, ks. Józef Tischner, ...

Niezwykłe spotkanie ludzi wywodzących się z różnych środowisk i przeciwstawnych tradycji owocuje nieoczekiwaną przyjaźnią. Ukazane w prowadzonej przez dziennikarza rozmowie osobiste losy dwóch wybitnych intelektualistów odzwierciedlają polskie doświadcze

Więcej

0,00 zł

Etyka solidarności

ks. Józef Tischner

Etyka solidarności ukazała się po raz pierwszy pod koniec lat osiemdziesiątych. Teksty zrodzone w gorących momentach historii były spontaniczną odpowiedzią chrześcijańskiego filozofa na to, co się działo, a także próbą opisania „rodzącej się rzeczywisto

Więcej

0,00 zł

Świat ludzkiej nadziei

ks. Józef Tischner

Pierwsza książka Józefa Tischnera - zbiór szkiców filozoficznych z lat 60. i 70. - stanowi wprowadzenie w centralne dla jego myśli zagadnienia wolności i nadziei.  Znalazły się w niej m.in. głośne teksty „Chochoł sarmackiej melancholii”, „Refleksje o ety

Więcej

0,00 zł

Myślenie w żywiole piękna

ks. Józef Tischner

Wierność i okrucieństwo, melancholia i nadzieja, różne koncepcje cielesności, spór między pięknem, dobrem i prawdą – oto niektóre tematy zebranych w niniejszym tomie szkiców, recenzji i wystąpień. Ksiądz Józef Tischner ukazuje się w nich jako wrażliwy widz i czytelnik (m.in. Herberta, Wojtyły, Dantego i Kieślowskiego), potrafiący na marginesie omawianych utworów naszkicować własną filozofię ludzkiego dramatu.

Więcej

34,00 zł

22,99 zł

Oby wszyscy tak milczeli o Bogu!

ks. Józef Tischner, Anna Karoń-Ostrowska

Nowe, poszerzone wydanie rozmowy Anny Karoń-Ostrowskiej z jej mistrzem, ks. Józefem Tischnerem. Wnikliwy dialog dotyczy nie tylko kwestii filozoficznych, ale również biografii wybitnego filozofia.

Więcej

34,00 zł

22,99 zł

Zrozumieć własną wiarę

ks. Józef Tischner

Spotkanie z wciąż żywą myślą ks. Tischnera.
Ksiądz Józef Tischner był nie tylko znanym i lubianym publicystą, ale przede wszystkim cenionym duszpasterzem i duchowym autorytetem. Zrozumieć własną wiarę to dwa cykle artykułów: pierwszy: Wiara szuka rozumienia - został opublikowany na początku lat 90. na łamach „Gazety Wyborczej”, drugi - Rozmowy rekolekcyjne - w latach 70. ukazywał się w miesięczniku „W drodze”.

Więcej

15,00 zł

10,20 zł

Filozofia dramatu

ks. Józef Tischner

Filozofia dramatu to ważne dzieło w dorobku ks. Tischnera i w ogóle jedna z najważniejszych i najciekawszych polskich książek filozoficznych. Autor usystematyzował w niej swoje wcześniejsze intuicje i dał pierwszy spójny wykład własnej koncepcji filozoficznej.

Więcej

32,00 zł

21,76 zł

Ksiądz na manowcach

ks. Józef Tischner

Ostatni zbiór esejów i artykułów ks. Józefa Tischnera wydany za jego życia. „Sam jestem zaskoczony ” – pisał autor – „przestrzenią, jaka się tu zarysowała: od spraw konkretnych, wydarzeń politycznych, aż po kwestie związane z największymi tajemnicami Boga".

Więcej

34,00 zł

22,99 zł

Ksiądz na manowcach

ks. Józef Tischner

Ostatni zbiór esejów i artykułów ks. Józefa Tischnera wydany za jego życia. „Sam jestem zaskoczony ” – pisał autor – „przestrzenią, jaka się tu zarysowała: od spraw konkretnych, wydarzeń politycznych, aż po kwestie związane z największymi tajemnicami Boga".

Więcej

34,00 zł

22,99 zł

Myśli wyszukane

ks. Józef Tischner

Wybór cytatów zaczerpniętych z książek, artykułów oraz wypowiedzi ks. Tischnera. Kolejne rozdziały: "Wokół wiary i niewiary", "Człowiek i jego nadzieja", "Wolność - miłość - heroizm", "Między Wawelem a Jasną Górą" tworzą swego rodzaju eseje poświęcone zagadnieniom, które stanowiły trzon myśli Księdza Profesora.
Zbiorek zamykają dwa krótkie rozdziały "O sobie" i "Kilka ważnych myśli przełożonych na góralski".

Więcej

24,00 zł

16,32 zł

Etyka solidarności oraz Homo sovieticus

ks. Józef Tischner

 Wznowienie cieszącego się dużą popularnością na początku lat osiemdziesiątych cyklu refleksji o etyce solidarności. Teksty zrodzone w gorących momentach historii były spontaniczną odpowiedzią chrześcijańskiego filozofa na to, co się działo, i próbą zapis

Więcej

0,00 zł

Świat ludzkiej nadziei

ks. Józef Tischner

Pierwsza książka Józefa Tischnera - zbiór szkiców filozoficznych z lat 60. i 70. - stanowi wprowadzenie w centralne dla jego myśli zagadnienia wolności i nadziei.  Znalazły się w niej m.in. głośne teksty „Chochoł sarmackiej melancholii”, „Refleksje o ety

Więcej

29,00 zł

19,72 zł

Świat ludzkiej nadziei

ks. Józef Tischner

Pierwsza książka Józefa Tischnera - zbiór szkiców filozoficznych z lat 60. i 70. - stanowi wprowadzenie w centralne dla jego myśli zagadnienia wolności i nadziei.  Znalazły się w niej m.in. głośne teksty „Chochoł sarmackiej melancholii”, „Refleksje o ety

Więcej

0,00 zł

Etyka solidarności

ks. Józef Tischner

Etyka solidarności ukazała się po raz pierwszy pod koniec lat osiemdziesiątych. Teksty zrodzone w gorących momentach historii były spontaniczną odpowiedzią chrześcijańskiego filozofa na to, co się działo, a także próbą opisania „rodzącej się rzeczywisto

Więcej

22,00 zł

14,96 zł

Między panem a plebanem

Adam Michnik, ks. Józef Tischner, ...

Niezwykłe spotkanie ludzi wywodzących się z różnych środowisk i przeciwstawnych tradycji owocuje nieoczekiwaną przyjaźnią. Ukazane w prowadzonej przez dziennikarza rozmowie osobiste losy dwóch wybitnych intelektualistów odzwierciedlają polskie doświadcze

Więcej

38,00 zł

25,84 zł

Miłość nas rozumie

ks. Józef Tischner

Wznowienie poszukiwanej książki księdza Tischnera.
Książka Miłość nas rozumie to zbiór artykułów ks. Tischnera pisanych przy różnych okazjach, najczęściej w związku z rozmaitymi świętami kościelnymi. Ksiądz Tischner jawi się tu jako mistrz wiary dojrzałej, pogłębionej i jako duszpasterz rozumiejący rozterki współczesnego człowieka. Pokazuje, jak połączyć nadzieję świata z nadzieją religijną.

Więcej

34,00 zł

22,99 zł

Myślenie według wartości

ks. Józef Tischner

Jedna z najważniejszych polskich książek filozoficznych! Znakomicie napisane eseje poświęcone wybranym współczesnym myślicielom (m.in. Husserlowi, Heideggerowi, Levinasowi, Ingardenowi i Kępińskiemu), wielki spór z tomizmem o kształt filozofii chrześcijańskiej, wreszcie zarys własnej koncepcji filozoficznej, rozwiniętej później w Filozofii dramatu i Sporze o istnienie człowieka.

Więcej

30,00 zł

20,40 zł

Myślenie według wartości

ks. Józef Tischner

Jedna z najważniejszych polskich książek filozoficznych! Znakomicie napisane eseje poświęcone wybranym współczesnym myślicielom (m.in. Husserlowi, Heideggerowi, Levinasowi, Ingardenowi i Kępińskiemu), wielki spór z tomizmem o kształt filozofii chrześcijańskiej, wreszcie zarys własnej koncepcji filozoficznej, rozwiniętej później w Filozofii dramatu i Sporze o istnienie człowieka.

Więcej

0,00 zł

Myślenie według wartości

ks. Józef Tischner

Jedna z najważniejszych polskich książek filozoficznych! Znakomicie napisane eseje poświęcone wybranym współczesnym myślicielom (m.in. Husserlowi, Heideggerowi, Levinasowi, Ingardenowi i Kępińskiemu), wielki spór z tomizmem o kształt filozofii chrześcijańskiej, wreszcie zarys własnej koncepcji filozoficznej, rozwiniętej później w Filozofii dramatu i Sporze o istnienie człowieka.

Więcej

0,00 zł

Myślenie według wartości

ks. Józef Tischner

Jedna z najważniejszych polskich książek filozoficznych! Znakomicie napisane eseje poświęcone wybranym współczesnym myślicielom (m.in. Husserlowi, Heideggerowi, Levinasowi, Ingardenowi i Kępińskiemu), wielki spór z tomizmem o kształt filozofii chrześcijańskiej, wreszcie zarys własnej koncepcji filozoficznej, rozwiniętej później w Filozofii dramatu i Sporze o istnienie człowieka.

Więcej

0,00 zł

Przekonać Pana Boga

ks. Józef Tischner, Dorota Zańko, ...

Głęboka i szczera rozmowa o życiu i przemijaniu. Wybitny filozof, kapłan i duszpasterz mówi, jak wychowywać dzieci i jak kształtować własne sumienie. Szuka odpowiedzi na pytania: Jak ocalić miłość w małżeństwie? Czy filozof może być księdzem? Czy dokonywać wyborów najtrudniejszych, czy najprostszych? Czy spowiedź jest przekreśleniem wolności?

Więcej

37,00 zł

24,99 zł

Spór o istnienie człowieka

ks. Józef Tischner

Osoba, ciało, dobro i zło, Bóg, łaska i wolność - to najważniejsze zagadnienia poruszone w Sporze o istnienie człowieka. Książka ta jest kontynuacją Tischnerowskiej Filozofii dramatu. Dialogując z klasykami myśli filozoficznej - św. Augustynem, Heglem, Kierkegaardem, Levinasem czy Mistrzem Eckhartem - autor Sporu kreśli własną, oryginalną filozofię człowieka.

Więcej

40,00 zł

27,20 zł

Tischner czyta katechizm

ks. Józef Tischner, Jacek Żakowski

Wznowienie bestsellerowej książki księdza Józefa Tischnera i Jacka Żakowskiego poświęconej Katechizmowi Kościoła katolickiego. To oryginalna próba jego popularyzacji oraz pokazania nowatorstwa i rewolucyjności katechizmu - owocu zmian, jakie zaszły w Kościele po II Soborze Watykańskim.

Więcej

30,00 zł

20,40 zł

Tischner czyta katechizm

ks. Józef Tischner, Jacek Żakowski

Wznowienie bestsellerowej książki księdza Józefa Tischnera i Jacka Żakowskiego poświęconej Katechizmowi Kościoła katolickiego. To oryginalna próba jego popularyzacji oraz pokazania nowatorstwa i rewolucyjności katechizmu - owocu zmian, jakie zaszły w Kościele po II Soborze Watykańskim.

Więcej

0,00 zł

W krainie schorowanej wyobraźni

ks. Józef Tischner

Religia, władza, wolność i wiara
Wznowienie jednej z najważniejszych książek ks. Tischnera − wyboru esejów z lat 1993-1997 poświęconych dylematom polskiej religijności, stosunkowi Kościoła do demokracji i współczesnego świata, problematyce władzy, wolności i wiary.

Więcej

35,00 zł

23,80 zł

W krainie schorowanej wyobraźni

ks. Józef Tischner

Religia, władza, wolność i wiara
Wznowienie jednej z najważniejszych książek ks. Tischnera − wyboru esejów z lat 1993-1997 poświęconych dylematom polskiej religijności, stosunkowi Kościoła do demokracji i współczesnego świata, problematyce władzy, wolności i wiary.

Więcej

0,00 zł

Nieszczęsny dar wolności

ks. Józef Tischner

Tematy wzajemnego stosunku Kościoła i państwa, poszanowania wartości chrześcijańskich czy dopuszczalności aborcji przez lata nie straciły na aktualności i wciąż są podejmowane w mediach i publicznej dyskusji. W piętnastą rocznicę śmierci ks. Józefa Tischnera Wydawnictwo Znak wznawia jedną z jego najgłośniejszych książek.

Więcej

0,00 zł

Nieszczęsny dar wolności

ks. Józef Tischner

Tematy wzajemnego stosunku Kościoła i państwa, poszanowania wartości chrześcijańskich czy dopuszczalności aborcji przez lata nie straciły na aktualności i wciąż są podejmowane w mediach i publicznej dyskusji. W piętnastą rocznicę śmierci ks. Józefa Tischnera Wydawnictwo Znak wznawia jedną z jego najgłośniejszych książek.

Więcej

0,00 zł

Historia filozofii po góralsku

ks. Józef Tischner

„Na pocątku wsędy byli górole, a dopiero pote porobiyli się Turcy i Zydzi. Górole byli tyz piyrsymi »filozofami«. »Filozof« to jest pedziane po grecku. Znacy telo co: »mędrol«. A to jest pedziane po grecku dlo niepoznaki. Niby, po co mo fto wiedzieć, jak było na pocątku? Ale Grecy to nie byli Grecy, ino górole, co udawali greka. Bo na pocątku nie było Greków, ino wsędy byli górole”.

Więcej

43,60 zł

29,65 zł

Wędrówki w krainę filozofów

ks. Józef Tischner

"Wędrówki w krainę filozofów" to zapis audycji z udziałem księdza Józefa Tischnera emitowanych pod koniec lat 80 w Programie 3 Polskiego Radia, a następnie w Polskim Radiu Kraków. Nawiązując do poglądów wielkich myślicieli, jak św. Augustyn, Kartezjusz, Ricoeur czy Mistrz Eckhart, ksiądz Tischner mówił o podstawowych kwestiach filozoficznych, a zarazem sprawach ważnych dla każdego człowieka.

Więcej

27,00 zł

18,36 zł

Historia filozofii po góralsku

ks. Józef Tischner

„Na pocątku wsędy byli górole, a dopiero pote porobiyli się Turcy i Zydzi. Górole byli tyz piyrsymi »filozofami«. »Filozof« to jest pedziane po grecku. Znacy telo co: »mędrol«. A to jest pedziane po grecku dlo niepoznaki. Niby, po co mo fto wiedzieć, jak było na pocątku? Ale Grecy to nie byli Grecy, ino górole, co udawali greka. Bo na pocątku nie było Greków, ino wsędy byli górole”.

Więcej

39,00 zł

26,52 zł

Historia filozofii po góralsku

ks. Józef Tischner

„Na pocątku wsędy byli górole, a dopiero pote porobiyli się Turcy i Zydzi. Górole byli tyz piyrsymi »filozofami«. »Filozof« to jest pedziane po grecku. Znacy telo co: »mędrol«. A to jest pedziane po grecku dlo niepoznaki. Niby, po co mo fto wiedzieć, jak było na pocątku? Ale Grecy to nie byli Grecy, ino górole, co udawali greka. Bo na pocątku nie było Greków, ino wsędy byli górole”.

Więcej

39,00 zł

26,52 zł