Antony Beevor

Wybitny brytyjski historyk w swoich książkach zajmuje się głównie badaniem okresu II wojny światowej.